fbpx

Author - Halal Life

เตรียมความพร้อม เพื่อพิธีสำคัญที่สุดในชีวิตมุสลิม

วิถีชีวิตของมุสลิมดำเนินไปตามหลักคำธรรมคำสอนจากพระผู้เป็นเจ้าที่ครอบคลุมทุกอย่างของชีวิต ซึ่งไม่เพียงแค่เรื่องของการศรัทธาเท่านั้น แต่ยังหมายถึงการปฏิบัติศาสนกิจที่เป็นดั่งเครื่องยืนยันความศรัทธาของมุสลิมอีกด้วย...

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาแห่งความสุข

“ความสุขความเจริญที่แท้จริงอันควรหวังนั้น เกิดขึ้นได้จากการกระทำและความประพฤติที่เป็นธรรม มีลักษณะสร้างสรรค์ คืออำนวยผลที่เป็นประโยชน์ ทั้งแก่ตัว แก่ผู้อื่น ตลอดถึงประเทศชาติโดยส่วนรวมด้วย”...

คิดอย่างไรให้ได้นวัตกรรมตามหลักการทรงงาน (ตอนที่ 1)

คิดอย่างไรให้ได้นวัตกรรมตามแนวทางของหลักการทรงงานนั้น ผู้เขียนขอนำเสนอทฤษฎีซาแปะ (SAPAE) สำหรับเป็นพื้นฐานของระบบการคิดนวัตกรรมที่มีลักษณะเป็นวงจรให้เกิดนวัตกรรมอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ใพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช...

5 วัฒนธรรมรอมฎอนเฉพาะถิ่น จากหลากหลายชาติพันธุ์มุสลิมทั่วโลก

ด้วยประชากรเกือบสองพันล้านคนทั่วโลก อิสลามจึงกลายเป็นศาสนาที่มีความหลากหลายของผู้คนมากที่สุดในโลก ทั้งในแง่ของชาติพันธุ์ ภาษา อาหาร และวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่ผ่านการปรับและเปลี่ยนให้เข้ากับหลักธรรมคำสอนทางศาสนา และนั่นทำให้เราอยากชวนไปดู 5...

รอมฎอนของนักฟุตบอลมุสลิม : ความหิว ความกระหาย และความท้าทายของศรัทธา

เดือนเมษายนของทุกปีคือช่วงเวลาสำคัญของกีฬาฟุตบอลในยุโรป เพราะเป็นช่วงโค้งสุดท้ายของฤดูกาลที่ตัดสินว่าทีมไหนจะคว้าแชมป์ของแต่ละประเทศไปครอง แต่เดือนเมษายนในปีนี้ยังมีอีกหนึ่งความสำคัญที่เกิดขึ้นควบคู่กันนั่นคือเดือนรอมฎอน...

ชุบชีวิตให้กุรอานเล่มเก่า รู้จักเหล่าช่างฝีมือผู้อยู่เบื้องหลังการชุบชีวิตให้กุรอานเล่มเก่าในลิเบีย

เมื่อเดือนรอมฎอนเดินทางมาถึง ชาวมุสลิมในประเทศลิเบียที่บอบช้ำจากสงครามภายในประเทศ เลือกที่จะซ่อมแซมกุรอานเล่มเก่าที่เสียหายแทนการซื้อเล่มใหม่ที่ราคาพุ่งสูงขึ้น “ยอดการซื้อคัมภีร์กุรอานเล่มใหม่มักจะเพิ่มขึ้นก่อนเดือนรอมฎอน...

ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง (ตอนที่ 2)

เชื่อว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเรื่องของคนจน คนชนบท ความเข้าใจผิดว่าเศรษฐกิจพอเพียง คือ ห้ามมี ห้ามรวย ห้ามใช้จ่าย หรือต้องทำไร่ทำนาแบบชาวบ้านในชนบท เป็นการตีความที่ทำให้เศรษฐกิจพอเพียงไม่สามารถนำไปใช้ได้อย่างกว้างขวาง...

ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง (ตอนที่ 1)

เชื่อว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเรื่องของภาคเกษตรเท่านั้น เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2540 พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร...

เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา อย่างพอเพียง

“…การเข้าใจถึงสถานการณ์และสภาพการของผู้ที่เราจะช่วยเหลือนั้น เป็นสิ่งสำคัญที่สุดการช่วยเหลือให้เขาได้รับสิ่งที่เขาควรจะได้รับตามความจำเป็นอย่างเหมาะสมจะเป็นการช่วยเหลือที่ได้ผลดีที่สุด เพราะฉะนั้น ในการช่วยเหลือแต่ละครั้ง...

“หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” กับการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำของสังคมไทย

ปัญหาความเหลื่อมล้ำของสังคมไทยได้ฝังรากลึกมายาวนาน  โดยมีต้นตอมาจากระบบเศรษฐกิจแบบเสรี (ทุนนิยม) ที่ใช้เงินเป็นตัวชี้วัด โดยคนมีเงินมีโอกาสและอำนาจมากกว่า ทำให้คนจนและคนมีความรู้น้อยกว่าถูกเอารัดเอาเปรียบ ...

ตาตาร์ไครเมียในสงครามยูเครน-รัสเซีย : ชะตากรรมมุสลิมบนแผ่นดินแห่งความขัดแย้ง

มุสลิมหลายคนอาจไม่เคยได้ยินชื่อของชาวตาตาร์ไครเมียมาก่อน จนกระทั่งรัสเซียส่งกองทัพบุกเข้าโจมตียูเครนเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา ชื่อของชาวตาตาร์ไครเมียจึงถูกพูดถึงในฐานะประชากรมุสลิมหลักของยูเครน...

รู้จักตะวันออกกลาง ผ่านกาแฟ 6 แก้ว

ชวนไปทำความรู้จักวัฒนธรรมการดื่มกาแฟของผู้คนในถิ่นกำเนิดที่ทำให้กาแฟแพร่หลายไปทั่วโลก ตะวันออกกลางมีความผูกพันกับกาแฟมายาวนาน กาแฟเป็นองค์ประกอบหลักในห้องรับแขก ห้องนั่งเล่น รวมไปถึงคาเฟ่หลายแนวทั่วทั้งภูมิภาค แม้ว่าจะมีต้นกำเนิดมาจากเขาแอฟริกา...

อคติเหมารวมคือการกดขี่ผู้หญิงมุสลิม

หนึ่งในคำสอนของอิสลามที่ถูกเข้าใจผิดมากที่สุดคือการปฏิบัติต่อสตรีมุสลิมด้วยท่าทีที่ค่อนข้างข่มเหงและทารุณ ชาวตะวันตกมักมองว่าผู้หญิงมุสลิมถูกลิดรอนสิทธิ์ของตน ด้วยการนำเสนอภาพของสตรีมุสลิมในฐานะที่ตกอยู่ภายใต้คำสั่งของผู้ชายอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์...

จิตป่วยไม่ใช่เรื่องเลวร้าย : คำโอดครวญของผู้ป่วยจิตเวชมุสลิมที่ต้องเผชิญการตีตราจากสังคม

เครียด เศร้า หมองหม่น และจิตตก เรากำลังอยู่ในยุคสมัยที่เต็มไปด้วยเรื่องชวนเครียดและสร้างความวิตกกังวลในจิตใจอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะจากปัญหาส่วนตัว ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาทางการเมือง การปะทะกันทางความคิดของผู้คนที่มีความเชื่อแตกต่างหลากหลาย...

6 บทเรียนจาก “ฝน” สำหรับมุสลิมผู้ศรัทธา

ฝน ก็เหมือนกับอีกหลายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ มันยังประโยชน์ต่อผู้คน ช่วยให้เราอยู่รอด เติบโต และย้ำเตือนถึงความโปรดปรานของอัลลอฮ์ที่มีต่อมนุษย์ผู้อ่อนแออย่างเรา เพื่อที่เราจะได้ขอบคุณพระองค์และเผื่อแผ่ต่อเพื่อนมนุษย์ คัมภีร์กุรอานมักพูดถึงฝน...

วิกฤตมนุษยธรรม หายนะที่กำลังซ้ำเติมอัฟกานิสถาน

จากความไร้เสถียรภาพจากความขัดแย้งอันยาวนาน ไปจนถึงภัยธรรมชาติ ความแห้งแล้ง และอุทกภัย ชาวอัฟกันในวันนี้ต้องเผชิญกับหลากหลายวิกฤตที่อาจนำไปสู่จำนวนผู้เสียชีวิตที่เพิ่มสูงขึ้น หลังหมดงบประมาณไปมหาศาลและสูญเสียไปหลายร้อยชีวิต ในสองทศวรรษแห่ง...

ตอลิบาน ชารีอะห์ และการกดขี่ผู้หญิง : สองมาตรฐานและอคติเหมารวมต่อผู้หญิงมุสลิม – Dalia Mogahed

รายงานของฮิวแมนไรท์วอทช์ระบุว่า กองกำลังต่อต้านของพระเจ้า (Lord’s Resistance Army : LRA) ซึ่งเป็นกองกำลังติดอาวุธในยูกันดาได้ลักพาตัวและสังหารผู้คนหลายหมื่นคนในช่วงทศวรรษ 1990 และ 2000 โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างรัฐตามบัญญัติ 10...

ตอลิบานรีเทิร์น หรือจะเป็นระเบิดเวลาความขัดแย้งในสังคมไทย?

ตอลิบานยึดอำนาจปกครองประเทศไปแล้ว 5 วัน แต่ดูเหมือนเสียงวิพากษ์วิจารณ์จะยังคงดังไม่หยุดหย่อนจนแทบกลายเป็นสงครามย่อมๆ ของฝ่ายหนุนและฝ่ายต้านตอลิบานที่ปะทะความคิดกันอยู่บนโลกออนไลน์ ทันทีที่ยึดอำนาจสำเร็จ...

Project Chaiwala โปรเจกต์ของสองเพื่อนซี้ต่างเชื้อชาติ ที่นำประสบการณ์การดื่มชาในอินเดียมาเสิร์ฟในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และอินเดียมีประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมและการค้าที่ใกล้ชิดกันมายาวนาน และเพื่อนสนิทสองคนจากสองชาติดังกล่าวก็ตัดสินใจละทิ้งหน้าที่การงานที่กำลังเติบโต มาร่วมกันสร้างธุรกิจที่ผสมผสานระหว่างสองวัฒนธรรม...

Fuad Kouichi Honda ชาวญี่ปุ่นที่เข้ารับอิสลาม และหลงใหลการออกแบบอักษรอาหรับวิจิตร

Fuad Kouichi Honda เกิดในกรุงโตเกียว เป็นอาจารย์สอนภาษาอาหรับที่ Daito Bunka University ในประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ยังเป็นนักออกแบบตัวอักษรอาหรับวิจิตรชั้นนำของโลก ที่ผลงานได้รับหลายรางวัลจากหลายสถาบัน...