fbpx

Category - Art & Culture

ศิลปะบนเศษซากสงครามของศิลปินหนุ่มชาวซีเรีย

ศิลปะ วัฒนธรรม และสถาปัตยกรรมเป็นอัตลักษณ์สำคัญที่บ่งบอกตัวตนของผู้คนทุกชนชาติ ไม่ว่าผู้คนแห่งชนชาตินั้นจะยังคงอยู่หรือล้มหายตายจากไปแล้วก็ตาม ศิลปะ วัฒนธรรม และสถาปัตยกรรม ก็ยังคงบอกเล่าเรื่องราวของพวกเขาให้โลกได้รับรู้ Akram Abou Al-Fouz...

Shaheed Alkawn : จากแรพเปอร์สู่นักอนาชีดผู้ศรัทธา

  Artist : Shaheed Alkawn Album : Abraham Friend of God Record : Meem music Language : English    ในอดีต ชาฮีด แอลกาวน์ เป็นนักดนตรีแนวแจ๊สและแนวฟังกี้ แรพเปอร์ เพราะตัวเองได้รับอิทธิพลจากศาสนาคริสตร์ นิกายคาทอลิกเมื่อครั้งยังเป็นเด็ก...