fbpx

Category - ชีวิต ณ ที่เกิดเหตุ

ตูแวดานียา มือรีงิง : นักล่าความจริง

เหตุการณ์รุนแรงรายวันและผลกระทบอย่างหนักที่เกิดต่อชีวิตผู้คนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้กลายเป็นแรงกระตุ้นให้คนกลุ่มหนึ่งพยายามที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ถ่ายทอดข่าวสารข้อมูล ตูแวดานียา มือรีงิงเป็นหนึ่งในกลุ่มคนเหล่านั้น เหมือนกับอีกหลายๆคน...

“ซะการีย์ยา อมตยา” เขาเรียกผมว่าบทกวี

ซะการีย์ยา อมตยา” กวีหนุ่มชาวมุสลิมมลายูผู้มีบ้านเกิดในจัง­หวัดชายแดนภาคใต้ เขาสามารถทำความฝันของตนเองได้สำเร็จด้วยก­ารทำงานเขียนกวีอันเป็นที่รัก กระทั่ง บทกวีภาษาไทย “ไม่มีหญิงสาวในบทกวี”...

ปอเนาะ..โรงเรียนสอนชีวิต

โต๊ะครู ปอเนาะ เป็นครูสอนศาสนาอิสลาม ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อชีวิตของเยาวชนชาวมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้  โต๊ะครูนอกจากเป็นผู้รู้ด้านศาสนายังเป็นผู้ที่มีความใกล้ชิดกับชุมชน เพราะต้องดูแลเด็กๆ เยาวชนในพื้นที่ที่เข้ามาเรียนศาสนาแบบกินนอน...

คำนึง ชำนาญกิจ จากเหยื่อสู่การเป็นผู้ซับน้ำตา

ร่วม 3 ปี 5 เดือนที่ ‘คำนึง ชำนาญกิจ’  นอนฝันร้าย ที่จริง ระยะเวลามันมากกว่านั้น แต่นี่เป็นเพียงระยะเวลาที่สามีและลูกชายถูกจองจำในเรือนจำในข้อหาที่เกี่ยวพันกับความมั่นคง ซึ่งมันก็เพียงพอแล้ว ที่จะทำให้เห็นว่า ผู้หญิงคนหนึ่งต้องเผชิญกับอะไรบ้าง...