fbpx

สนับสนุนเรา | Halal Life

Halal Life ก่อตั้งขึ้นในเดือนตุลาคม 2553 โดยกลุ่มคนทำสื่อมุสลิมรุ่นใหม่ที่ต้องการสร้างสื่อทางเลือกให้กับสังคมมุสลิมในขณะนั้น ช่วงแรก Halal Life นำเสนอหาในรูปแบบของนิตยสารแจกฟรี ก่อนจะหยุดฉบับพิมพ์และปรับเป็นสื่อออนไลน์เต็มตัวในเดือนมกราคม 2559

Halal Life ดำเนินการในรูปแบบธุรกิจเพื่อสังคม ที่มุ่งหวังใช้สื่อเพื่อสร้างสรรค์และสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคม ด้วยการนำเสนอแนวคิดและองค์ความรู้จากหลักธรรมคำสอนในศาสนาอิสลาม ที่เราเชื่อว่าเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนในยุคสมัยปัจจุบัน ไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดก็ตาม รวมถึงนำเสนอเรื่องราวของมุสลิมในประเทศไทยและต่างประเทศในแง่ของ ปรากฏการณ์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต และทัศนคติ เพื่อสร้างความเชื่อมโยงและความเข้าใจอันดีระหว่างกันของผู้คน

ตลอดระยะเวลาเกือบ 10 ปีที่ผ่านมา เราพยายามนำเสนอเรื่องราวและประเด็นต่างๆ ที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อผู้คนและสังคม เพื่อสร้างทางเลือกที่มีคุณค่าให้กับผู้อ่านท่ามกลางภูมิทัศน์สื่อที่เปลี่ยนไปในยุคสมัยที่ใครๆ ต่างก็เป็นผู้เผยแพร่เนื้อหาได้ด้วยตัวเอง ซึ่งบางครั้งก่อให้เกิดปัญหาและกลายเป็นต้นเหตุความขัดแย้งในสังคม

การนำเสนอเนื้อหาของเราคำนึงประโยชน์ต่อสังคมเป็นหลัก และตั้งอยู่บนหลักความรับผิดชอบต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากเนื้อหาที่เรานำเสนอ เพราะเราเชื่อว่า “สื่อ” มีพลังที่สามารถขับเคลื่อน “การเปลี่ยนแปลง” ให้เกิดขึ้นในสังคมได้ และหากเราคาดหวังให้สังคมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี สื่อก็จำเป็นต้องมีคุณภาพด้วยเช่นกัน [- อ่านเรื่องของเราเพิ่มเติม -]

 

การดำเนินการของ Halal Life มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงในแต่ละปี หากคุณเห็นด้วยกับแนวทางการทำงานและการนำเสนอเนื้อหาของเรา คุณสามารถสนับสนุนเราผ่านช่องทางและรูปแบบต่างๆ ได้ดังนี้ :

สมาชิกอุปถัมภ์ : หากคุณต้องการสนับสนุนการทำงานของเรา คุณสามารถสมัครสมาชิกอุปถัมภ์เพื่อช่วยเหลือการทำงานของ Halal Life และได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ได้ที่หน้า สมัครสมาชิกอุปถัมภ์

Banner Advertising : เรามีพื้นที่สำหรับติดตั้งป้ายโฆษณาบนเว็บไซต์ของเรา หากคุณต้องการสนับสนุนเราด้วยการลงโฆษณา คุณสามารถดูรายละเอียดได้ที่หน้า โฆษณากับเรา

Advertorial : เรามีพื้นที่สำหรับโฆษณาและประชาสัมพันธ์ที่นำเสนอในรูปแบบเนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุนจากธุรกิจและองค์กร นำเสนอทั้งบนเว็บไซต์และโซเชียลมีเดีย หากคุณต้องการสนับสนุนเราด้วยวิธีนี้คุณสามารถติดต่อเราเพื่อพูดคุยในรายละเอียดได้ทันที

Event Partner : เรามีแผนจัดกิจกรรมหลากรูปแบบหลายขนาด ตั้งแต่วงเสวนาขนาดเล็ก ไปจนถึงงานแสดงสินค้าขนาดใหญ่ กิจกรรมเวิร์คช็อป และทริปเดินทางเพื่อการเรียนรู้ในหลายสถานที่ หากคุณสนใจสนับสนุนและเป็นผู้ร่วมจัด เราพร้อมและยินดีมากๆ

คุณสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสนับสนุนการทำงานของเราได้ที่ halal.life.mag@gmail.com หรือโทร 086-405-5794

ช่องทางนำเสนอเนื้อหาของเรา

Halal Life ขอขอบคุณผู้สนับสนุนและผู้อ่านทุกท่านที่สนับสนุนการทำงานของเราตลอดมา เราขอให้คำมั่นว่า เราจะเป็นสื่อที่มุ่งผลิตและสร้างสรรค์เนื้อหาที่ดีและมีจิตสำนึก เพื่อสังคมที่ดีขึ้นในวันข้างหน้า อินชาอัลลอฮ์ ด้วยประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้า