fbpx

ตูแวดานียา มือรีงิง : นักล่าความจริง

เหตุการณ์รุนแรงรายวันและผลกระทบอย่างหนักที่เกิดต่อชีวิตผู้คนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้กลายเป็นแรงกระตุ้นให้คนกลุ่มหนึ่งพยายามที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ถ่ายทอดข่าวสารข้อมูล ตูแวดานียา มือรีงิงเป็นหนึ่งในกลุ่มคนเหล่านั้น เหมือนกับอีกหลายๆคน เขาจับงานหลายอย่างเท่าที่โอกาสจะอำนวย ตั้งแต่การเป็นนักจัดรายการวิทยุ เป็นล่าม เป็นคนนำทางให้กับผู้สื่อข่าวส่วนกลางและจากต่างประเทศ ทำข่าวเพื่อนำเสนอทางเว็บไซต์ เป็นช่างภาพและผลิตรายงานให้สถานีโทรทัศน์ งานทุกอย่างต้องบุกเบิกและเรียนรู้ด้วยตัวเองท่ามกลางอาการล้มลุกคลุกคลานบนเส้นทางการเป็นสื่อ

สิ่งสำคัญที่เขาต้องเรียนรู้ด้วย ก็คือการทำงานท่ามกลางความขัดแย้งที่มีผลให้ในพื้นที่เต็มไปด้วยความหวาดระแวงและทำให้สื่อกลายเป็นพื้นที่ของการช่วงชิง ขณะที่ฝ่ายเจ้าหน้าที่วิตกว่าสื่อรายเล็กและสื่อในพื้นที่อาจจะกลายเป็นเครื่องมือให้ผู้ก่อเหตุ ชาวบ้านก็ไม่พอใจหากสื่อเสนอข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายเดียว และคาดหวังให้สื่อในพื้นที่เผยแพร่แง่มุมให้ครบถ้วน โดยเฉพาะในระยะหลังเมื่อเกิดเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยเสียเองในสายตาชาวบ้าน เช่นกรณีที่มีการกราดยิงร้านน้ำชาที่บ้านดามาบูเวาะห์ ตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งทำให้มีเด็กอายุ 11 เดือนตกเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิต 3 ราย ตูแวดานียากลายเป็นตัวแทนของสื่อที่ได้รับเลือกให้เข้าไปเป็นหนึ่งในคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง เขาเข้าร่วมเพราะเชื่อว่า สื่อต้องทำหน้าที่ช่วยเหลือสังคม โดยเฉพาะสื่อที่เป็นคนเชื้อสายมลายู ซึ่งสามารถเข้าถึงชาวบ้านได้มากกว่าเนื่องจากสื่อสารกันได้ด้วยภาษามลายูถิ่น พวกเขาจึงควรทำหน้าที่เป็นตัวกลางเพื่อประสานให้เกิดความเข้าใจ แต่เขาก็พบว่า การเข้าถึงความจริงในบางกรณีกลายเป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาอันสั้น การเข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเหตุการณ์รุนแรงดังกล่าว ถึงที่สุดแล้วจึงกลายเป็นความท้าทายอีกประการหนึ่งสำหรับสื่ออย่างเขาที่ต้องทำงานกับทุกฝ่าย รวมทั้งกับเจ้าหน้าที่ และโดยเฉพาะกับประชาชนทั่วไปที่คาดหวังจากสื่อในพื้นที่มากเสียยิ่งกว่าจากสื่อส่วนกลาง “นักล่าความจริง” เป็นเรื่องราวของสื่อในพื้นที่ กับความท้าทายในการทำงานท่ามกลางความขัดแย้งและความเป็นความตายที่ดูเหมือนจะเป็นเงื่อนไขที่หนักและพิเศษจากในที่อื่นๆ

อ่านเรื่องนี้แล้วคิดอย่างไร ?

About author View all posts Author website

Halal Life

Halal Life สื่อออนไลน์ที่นำเสนอแนวคิด และองค์ความรู้ที่ฮาลาล ผ่านเรื่องราว ผ่านมุมมอง และผ่านประสบการณ์ของหลากหลายผู้คน เพื่อเชื่อมโยงผู้คนที่ใช้ชีวิตในแบบฮาลาลเข้าไว้ด้วยกัน