fbpx

Category - Advertorial

เตรียมความพร้อม เพื่อพิธีสำคัญที่สุดในชีวิตมุสลิม

วิถีชีวิตของมุสลิมดำเนินไปตามหลักคำธรรมคำสอนจากพระผู้เป็นเจ้าที่ครอบคลุมทุกอย่างของชีวิต ซึ่งไม่เพียงแค่เรื่องของการศรัทธาเท่านั้น แต่ยังหมายถึงการปฏิบัติศาสนกิจที่เป็นดั่งเครื่องยืนยันความศรัทธาของมุสลิมอีกด้วย...

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาแห่งความสุข

“ความสุขความเจริญที่แท้จริงอันควรหวังนั้น เกิดขึ้นได้จากการกระทำและความประพฤติที่เป็นธรรม มีลักษณะสร้างสรรค์ คืออำนวยผลที่เป็นประโยชน์ ทั้งแก่ตัว แก่ผู้อื่น ตลอดถึงประเทศชาติโดยส่วนรวมด้วย”...

คิดอย่างไรให้ได้นวัตกรรมตามหลักการทรงงาน (ตอนที่ 1)

คิดอย่างไรให้ได้นวัตกรรมตามแนวทางของหลักการทรงงานนั้น ผู้เขียนขอนำเสนอทฤษฎีซาแปะ (SAPAE) สำหรับเป็นพื้นฐานของระบบการคิดนวัตกรรมที่มีลักษณะเป็นวงจรให้เกิดนวัตกรรมอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ใพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช...

ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง (ตอนที่ 2)

เชื่อว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเรื่องของคนจน คนชนบท ความเข้าใจผิดว่าเศรษฐกิจพอเพียง คือ ห้ามมี ห้ามรวย ห้ามใช้จ่าย หรือต้องทำไร่ทำนาแบบชาวบ้านในชนบท เป็นการตีความที่ทำให้เศรษฐกิจพอเพียงไม่สามารถนำไปใช้ได้อย่างกว้างขวาง...

ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง (ตอนที่ 1)

เชื่อว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเรื่องของภาคเกษตรเท่านั้น เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2540 พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร...

เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา อย่างพอเพียง

“…การเข้าใจถึงสถานการณ์และสภาพการของผู้ที่เราจะช่วยเหลือนั้น เป็นสิ่งสำคัญที่สุดการช่วยเหลือให้เขาได้รับสิ่งที่เขาควรจะได้รับตามความจำเป็นอย่างเหมาะสมจะเป็นการช่วยเหลือที่ได้ผลดีที่สุด เพราะฉะนั้น ในการช่วยเหลือแต่ละครั้ง...

“หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” กับการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำของสังคมไทย

ปัญหาความเหลื่อมล้ำของสังคมไทยได้ฝังรากลึกมายาวนาน  โดยมีต้นตอมาจากระบบเศรษฐกิจแบบเสรี (ทุนนิยม) ที่ใช้เงินเป็นตัวชี้วัด โดยคนมีเงินมีโอกาสและอำนาจมากกว่า ทำให้คนจนและคนมีความรู้น้อยกว่าถูกเอารัดเอาเปรียบ ...

อุตสาหกรรมฮาลาลและการเงินอิสลาม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจอิสลามสู่ความเป็นสากล

กรุงกัวลาลัมเปอร์ – “นโยบายกระชับความสัมพันธ์ให้กับเศรษฐกิจระดับภูมิภาคและนานาชาติจะยังคงยืนหยัดเป็นรากฐานแห่งการเติบโตของเศรษฐกิจอิสลามระดับโลก...

มาเลเซียจับมือประเทศไทยร่วมลงนาม MoU ผลักดันตลาดฮาลาลสองประเทศ

กรุงกัวลาลัมเปอร์ – หน่วยงานพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาล (Halal Industry Development Corporation หรือ HDC) ของมาเลเซีย จับมือกับสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (หรือสภาเอสเอ็มอี) ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU)...

MIHAS 2018 งานแสดงสินค้าและบริการฮาลาลใหญ่ที่สุดในโลก

มาเลเซียแสดงศักยภาพการเป็นผู้นำด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมฮาลาลของโลกอีกครั้ง ด้วยการจัดงานแสดงสินค้าและบริการฮาลาลนานาชาติ หรือ MIHAS 2018 ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 4 – 7 เมษายน 2018 ที่ศูนย์การค้าและนิทรรศการนานาชาติมาเลเซีย (MITEC)...

สัปดาห์ฮาลาลโลก 2018 : เสริมสร้างอุตสาหกรรมฮาลาล สู่เศรษฐกิจแบบอิสลาม

ในเดือนเมษายนที่จะถึงนี้ตัวแทนผู้เข้าร่วมกว่าพันชีวิตจากทั่วทุกมุมโลกจะมารวมตัวกันที่ประเทศมาเลเซียเพื่อเข้าร่วมงานสัปดาห์ฮาลาลโลก (World Halal Week – WHW)ประจำปี 2018...

เคล็ดลับดูแลสายตาจาก อ.ชุกรี่ บัลบาห์ นักอ่านกุรอานแชมป์อาเซียน

เพราะสุขภาพที่ดีนั้นคือกุญแจสำคัญสำหรับทุกสิ่ง ไม่ว่าประกอบอาชีพใด อยู่ในสายงานไหน ก็จำเป็นที่จะต้องดูแลตนเองให้ดีอยู่เสมอ  วันนี้เรามีโอกาสได้พูดคุยกับ อาจารย์มูฮำหมัดชุกรี่ บัลบาห์ ครูสอนอัลกุรอาน ประธานสถาบันอัลกุรอานประเทศไทย...

24.7 แบรนด์น้องใหม่ที่เกิดจากความตั้งใจของสองสาว Working Women

 “ถ้าถามว่าเหนื่อยไหมกับการทำงาน ตอบเลยเหนื่อยมาก เราทำหลายอย่างและทุกงานเหนื่อยหมด แต่ทุกสิ่งที่เราทำมันเป็นสิ่งที่เรารัก ตื่นเช้ามาจึงมีแรงสู้ต่อ”           ปัจจุบันมีมุสลิมะห์อายุน้อยที่ลุกขึ้นมาทำธุรกิจเป็นของตัวเองกันเป็นจำนวนมาก...

5 ประโยครู้ไว้ เที่ยวจีนได้ไม่สะดุด [Advertorial]

เชื่อว่าหลายๆคน คงได้มีโอกาสไปเที่ยวประเทศจีน หรือกำลังคิดจะจองทัวร์ไปเที่ยวจีนกันอยู่ใช่ไหมเอ่ย ? สำหรับการไปเที่ยวประเทศจีนครั้งแรกของเรา เราได้ไปเที่ยวกับทัวร์ชื่อว่า Tourkrub (ทัวร์ครับ) ที่นี่เขามีโปรแกรมทัวร์จีน หลายแบบ จะชอบธรรมชาติ...

ฮาลาล จากหลักการศาสนาสู่โอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศไทย

ฮาลาล เป็นคำภาษาอาหรับ หมายถึงสิ่งที่ศาสนาอนุมัติ เช่น อนุมัติให้กิน อนุมัติให้ดื่ม รวมถึงอนุมัติให้กระทำ  การอนุมัติหรือห้ามสิ่งใดในศาสนาอิสลามเป็นคำสั่งใช้ที่มาจากพระผู้เป็นเจ้า และมาจากศาสนทูตของพระองค์เท่านั้น...

เปิดฉากงาน THAIFEX-World of Food Asia 2015

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดฉากงาน THAIFEX-World of Food Asia 2015 ประกาศความยิ่งใหญ่ด้านอุตสาหกรรมอาหารในเอเชียสู่ครัวของโลก กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ร่วมด้วยหอการค้าไทย และโคโลญเมสเซ จัดพิธีเปิดงาน THAIFEX-World of Food Asia 2015...