fbpx

มาเลเซียจับมือประเทศไทยร่วมลงนาม MoU ผลักดันตลาดฮาลาลสองประเทศ

กรุงกัวลาลัมเปอร์  หน่วยงานพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาล (Halal Industry Development Corporation หรือ HDC) ของมาเลเซีย จับมือกับสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (หรือสภาเอสเอ็มอี) ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) เพื่อปรารถนาและมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างการค้าและการลงทุนที่ใหญ่ยิ่งขึ้น พร้อมทั้งขยายโอกาสและช่องทางการตลาดระหว่างผู้ประกอบการอุตสาหกรรมฮาลาลของทั้งสองประเทศ

บันทึกความเข้าใจ (MoU) ดังกล่าวมีขึ้นในงานการประชุมฮาลาลโลกประจำปี 2018 ที่จัดขึ้นโดย HDC โดยมี Dato’ Seri Jamil Bidin ผู้บริหารสูงสุดของ HDC และนายไชยวัฒน์ หาญสมวงศ์ ประธานสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย ให้เกียรติเป็นตัวแทนจากทั้งสองฝ่าย

ภายใต้ข้อตกลงของการลงนามร่วมกันนั้น ทาง HDC และสภา SME พร้อมประกาศตัวเป็นศูนย์กลางการรวบรวมแหล่งอ้างอิงและข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการค้า การลงทุน และการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ทั้งสองฝ่ายยังได้ตกลงจะทำหน้าที่คอยคัดกรองผู้ประกอบวิสาหกิจท้องถิ่นที่มีศักยภาพในแต่ละประเทศ เพื่อให้แน่ใจว่ากลุ่มผู้ประกอบการดังกล่าวมีประวัติการทำธุรกิจที่ดีก่อนที่จะแนะนำให้กับคู่ค้าร่วมธุรกิจอีกฝ่ายหนึ่ง และจะคอยให้ความช่วยเหลือในการขยายความร่วมมือกับประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียนอีกด้วย

“บันทึกความเข้าใจ (MoU) ดังกล่าวได้เน้นย้ำถึงพันธะสัญญาของมาเลเซียในฐานะที่เป็นผู้นำแห่งวงการอุตสาหกรรมฮาลาล ในการร่วมมือกันกับประเทศต่างๆ เพื่อสำรวจค้นหาและสร้างความก้าวหน้าให้กับศักยภาพของธุรกิจ และเพื่อจัดเตรียมให้พร้อมก้าวสู่ตลาดฮาลาลระดับโลกต่อไป” Dato’ Seri Jamil กล่าว

“โครงการประสานความร่วมมือกับประเทศต่างๆ ได้กลายเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลระดับโลกไปแล้ว ซึ่งไม่เพียงแต่จะเป็นการส่งเสริมการสร้างคู่ค้าทางธุรกิจระหว่างวงการเอ็สเอ็มอีในมาเลเซีย ไทย และประเทศอื่นๆ ในอาเซียนเท่านั้น แต่ยังเป็นการเอื้ออำนวยให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้และความชำนาญให้แก่บรรดาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอีกด้วย”

ในปี 2017 มูลค่าการส่งออกธุรกิจฮาลาลของมาเลเซียสู่ประเทศไทยสามารถสร้างรายได้ถึง 1.76 พันล้านริงกิต ซึ่งสูงกว่าปีที่ผ่านมา 1.5 พันล้านริงกิต โดยมีกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่ยังคงครองตลาดด้วยยอดขายอันดับหนึ่งคิดเป็นมูลค่า 927 ล้านริงกิต ในขณะที่มูลค่าการส่งออกของวัตถุดิบฮาลาลครองตำแหน่งอันดับสองทำรายได้ไป 668 ล้านริงกิต ตามด้วยผลิตภัณฑ์เวชสำอางและเครื่องใช้ส่วนตัวที่สร้างรายได้ 113 ล้านริงกิต, การเคมีอุตสาหกรรมสร้างรายได้ 30.6 ล้านริงกิต, สินค้าด้านเภสัชภัณฑ์สร้างรายได้ 15 ล้านริงกิต และสินค้าสกัดจากน้ำมันปาล์มที่สร้างรายได้ 12 ล้านริงกิต

Dato’ Seri Jamil กล่าวต่อไปว่า ประเทศมาเลเซียถือได้ว่าเป็นแนวหน้าแห่งการพัฒนาสินค้าฮาลาล และในการพยายามที่จะทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมระดับนานาชาติให้กับอุตสาหกรรมฮาลาล หน่วยงาน HDC จึงรับหน้าที่คอยจัดสรรกลุ่มผู้ผลิต, ผู้จัดจำหน่าย, ผู้ค้าปลีก, ผู้ประกอบการ, นักวิจัยและนักลงทุน และคอยช่วยเหลือในด้านต่างๆ อย่างครอบคลุม เพื่อที่จะแผ่ขยายและรองรับตลาดฮาลาลระดับโลกที่เติบโตขึ้น ผ่านการเลือกใช้ประสบการณ์และความชำนาญการของมาเลเซียที่มีความรอบรู้ทั้งในด้านสินค้าอุปโภคและบริโภค

การประชุมฮาลาลโลกประจำปี 2018 ที่จัดขึ้นเป็นเวลา 2 วันภายใต้ธีม “เศรษฐกิจข้างหน้า จะไปสู่ทิศทางใด?” ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมกว่า 1,000 คนจากเกือบ 50 ประเทศทั่วโลก รวมทั้งไทยและประเทศอาเซียนอื่นๆอีกมากมาย

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ HDC www.hdcglobal.com

ทำความรู้จักหน่วยงานพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาล (Halal Industry Development Corporation หรือ HDC)

ฮาลาลคือโอกาสทางธุรกิจ

หน่วยงานพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาล (Halal Industry Development Corporation หรือ HDC) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 กันยายน ค.ศ.2006 ด้วยวัตถุประสงค์เด่นชัดคือทำหน้าที่คอยดูแลประสานงานการพัฒนาโดยรวมของอุตสาหกรรมฮาลาลในมาเลเซีย เพื่อรองรับตลาดทั้งในและต่างประเทศ HDC เป็นหน่วยงานกลางของรัฐบาลมาเลเซียภายใต้การกำกับของสำนักนายกรัฐมนตรี

HDC คือรูปแบบการตอบโจทย์แบบองค์รวมของมาเลเซียต่อความต้องการของตลาดโลกที่เรียกร้องให้มีสินค้าและการบริการที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น อันเนื่องจากผู้บริโภคในปัจจุบันเริ่มมีความมั่นใจต่อกระบวนการฮาลาลมากขึ้นกว่าเดิม แรงผลักดันที่เป็นกุญแจสำคัญของ HDC คือการสร้างความเติบโตและความก้าวหน้าให้กับการพัฒนามาตรฐานฮาลาล คอยเอื้ออำนวยเสริมสร้างขีดความสามารถให้กับสินค้าและการบริการฮาลาล และส่งเสริมการเติบโตและโอกาสการเข้าร่วมของบริษัทต่างๆ ในมาเลเซียให้ก้าวสู่ตลาดและวงการอุตสาหกรรมฮาลาลระดับโลกที่มีมูลค่ามากมายหลายแสนล้านดอลล่าร์ ปัจจุบันจำนวนประชากรมุสลิมทั่วโลกมีประมาณ 1.8 พันล้านคน ในขณะที่ตลาดฮาลาลโลกในปัจจุบันประมาณมูลค่าได้สูงถึง 2.3 ล้านล้านดอลล่าร์สหรัฐ ซึ่งครอบคลุมทั้งสินค้าอุปโภคและบริโภค

ในการพยายามที่จะทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมระดับนานาชาติให้กับอุตสาหกรรมฮาลาล หน่วยงาน HDC จึงรับหน้าที่คอยจัดสรรกลุ่มผู้ผลิต, ผู้จัดจำหน่าย, ผู้ค้าปลีก, ผู้ประกอบการ, นักวิจัยและนักลงทุน และคอยช่วยเหลือในด้านต่างๆ อย่างครอบคลุม เพื่อที่จะแผ่ขยายและรองรับตลาดฮาลาลระดับโลกที่เติบโตขึ้นผ่านการเลือกใช้ประสบการณ์และความชำนาญการของมาเลเซียที่มีความรอบรู้ทั้งในด้านสินค้าอุปโภคและบริโภค

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ HDC www.hdcglobal.com

อ่านเรื่องนี้แล้วคิดอย่างไร ?

Related Articles

About author View all posts Author website

Halal Life

Halal Life

Halal Life สื่อออนไลน์ที่นำเสนอแนวคิด และองค์ความรู้ที่ฮาลาล ผ่านเรื่องราว ผ่านมุมมอง และผ่านประสบการณ์ของหลากหลายผู้คน เพื่อเชื่อมโยงผู้คนที่ใช้ชีวิตในแบบฮาลาลเข้าไว้ด้วยกัน