fbpx

แค่ฮาลาลยังไม่พอ : มุสลิมสายกรีน เทรนด์ใหม่ที่กำลังมา ?

ฮาลาลกำลังสร้างความตื่นตัวไปทั่วโลก เมื่อหลายแบรนด์ดังเริ่มเจาะตลาดมุสลิมด้วยผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองเครื่องหมายฮาลาล แต่รู้หรือไม่ ยังมีอีกหนึ่งกระแสที่น่าสนใจในแวดวงมุสลิมรุ่นใหม่ที่บรรดาแบรนด์ต่างๆ จำเป็นต้องหันมาใส่ใจ นั่นคือ กระแสที่เรียกว่า “มุสลิมสายกรีน”  

ไม่เพียงแค่ต้อง “ฮาลาล” เท่านั้น ปัจจุบันมุสลิมแห่งสหัสวรรษใหม่ต่างหันมาให้ความสำคัญกับคำว่า “ต็อยยิบ” ซึ่งหมายความว่าดีและมีประโยชน์ กันมากขึ้น พวกเขาเริ่มให้ความสำคัญต่อกระบวนการผลิตสินค้าทุกขั้นตอนเพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับหลักการที่ศาสนาอิสลามได้กำหนดไว้

ในขณะที่มุสลิมยุคก่อนให้ความสำคัญกับฮาลาลมากกว่าต็อยยิบ มุสลิมยุคใหม่กลับต้องการมากกว่านั้น

“ต็อยยิบ” เป็นคำที่สื่อความหมายถึงสิ่งที่มีประโยชน์และสะอาดบริสุทธิ์ มีนัยยะสำคัญที่ฝังรากลึกอยู่ในปรัชญาและหลักการของอิสลามมาช้านาน ในขณะที่คำว่า “ฮาลาล” คือการสร้างความมั่นใจว่าอาหารดังกล่าวได้ผ่านขั้นตอนการผลิตและเชือดอย่างถูกต้อง “ต็อยยิบ” คือการสร้างความมั่นใจว่าสิ่งที่เราบริโภคเข้าไปได้รับการรับรองว่ามีกระบวนการที่ถูกครรลองครองธรรม

เมื่อนางแบบสวมฮิญาบเริ่มครองรันเวย์แฟชั่นในหลายประเทศ แบรนด์ต่างๆ จึงเริ่มหันมาสนใจโอกาสทางการตลาดนี้ แต่ถึงกระนั้นส่วนใหญ่ยังคงขาดความเข้าใจด้านการสื่อสาร การจัดวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ และความชัดเจนของเนื้อหาที่จะสามารถสัมผัสและเข้าถึงหัวใจของผู้บริโภคยุคใหม่ได้  มุสลิมแห่งสหัสวรรษใหม่หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเหล่าแบรนด์ดังจะหันมาพิจารณาและให้ความสำคัญกับเงื่อนไขและความกังวลของพวกเขาอย่างจริงจัง แทนที่จะเห็นปรากฏการณ์นี้เป็นโอกาสในการตักตวงผลประโยชน์ทางการค้าเพียงอย่างเดียว การทำธุรกิจจะต้องสร้างโลกนี้ให้ดีและน่าอยู่ขึ้นกว่าเดิมด้วย

ผู้บริโภคชาวมุสลิมส่วนใหญ่ในปัจจุบันกำลังตื่นตัวกับแบรนด์สินค้าที่มีอุดมการณ์ทางธุรกิจที่คำนึงถึงสำนึกส่วนรวม ด้วยการมีบทบาทสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมโดยรวม พวกเขาเชื่อว่าคุณค่าเหล่านี้ควรคู่กับมนุษย์ทุกคน มิใช่แค่มุสลิมเพียงอย่างเดียว

ไม่ปนเปื้อนในอาหาร ไม่ปนเปื้อนบนใบหน้า ไม่ปนเปื้อนในทุกส่วนของร่างกาย

หนึ่งในลักษณะโดดเด่นของผู้บริโภคกลุ่มนี้คือพวกเขาส่วนใหญ่จะไม่ยึดติดกับวิถีโบราณและวัฒนธรรมดั้งเดิมของบรรพบุรุษแต่ก่อนกาลอีกแล้ว มุสลิมรุ่นใหม่อันทันสมัยกลุ่มนี้เริ่มออกนอกกรอบของความดั้งเดิมและสร้างวิถีวัฒนธรรมขึ้นมาใหม่  วัฒนธรรมที่หลอมรวมมุสลิมทั่วทุกมุมโลกให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ยึดถือและปฏิบัติตามความเชื่อของพวกเขาที่มีศรัทธาและความทันสมัยพร้อมร่วมกันอย่างลงตัว

หลายคนเริ่มหันกลับมาให้ความสำคัญกับคุณค่าขั้นพื้นฐานของหลักการอิสลาม พยายามใช้ชีวิตที่ใส่ใจและเป็นห่วงต่อสิ่งแวดล้อมและเห็นจริยธรรมในการบริโภคเป็นเรื่องใหญ่และสำคัญ การเปลี่ยนแปลงของจิตสำนึกครั้งใหม่นี้ได้หล่อหลอมมุสลิมแห่งสหัสวรรษใหม่ที่เติบโตจากสังคมยุคพลัดถิ่นให้กลายมาเป็นกลุ่มนักลงทุนที่สร้างสรรค์และแข็งแกร่ง ในขณะเดียวกันก็สร้างความต้องการทางการตลาดต่อสินค้าอุปโภคบริโภคและบริการต่างๆ ที่ไม่เพียงแต่ต้องฮาลาลเท่านั้นแต่ยังต้องดีต่อสุขภาพ, มีความยั่งยืน, เป็นประโยชน์และมีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวมด้วย  สิ่งหนึ่งที่ทำให้มุสลิมสายกรีนเหล่านี้แตกต่างจากคนทั่วไปคือ วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมของพวกเขานั้นถูกขับเคลื่อนด้วยศรัทธาภายในตัวของพวกเขาเอง

ในขณะที่เราคุ้นเคยกันดีกับอาหารและเครื่องสำอางฮาลาล สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่เราควรทราบคือความฮาลาลและต็อยยิบนั้นสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกอย่างในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐศาสตร์การเงินไปจนถึงการท่องเที่ยวหรือแม้กระทั่งเรื่องแฟชั่นการแต่งกายก็ตาม  การที่สิ่งหนึ่งจะฮาลาลได้แสดงว่าสิ่งนั้นต้องต็อยยิบ และการที่สิ่งหนึ่งต็อยยิบก็แสดงว่าสิ่งนั้นต้องฮาลาลด้วย  นี่คือคอนเซ็ปต์ที่เราจะต้องทำความเข้าใจว่าทั้งสองอย่างนี้เป็นสิ่งที่แยกจากกันไม่ได้ แต่กระนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าทุกสิ่งที่ตรงตามกฎฮาลาลและกฎต็อยยิบนั้นจะต้องรวมกันเป็นสิ่งเดียว

ดังเช่นที่เราเห็นตัวอย่างที่ไม่ดีจากกรณีของเนื้อสัตว์ที่เชือดถูกต้องตามหลักฮาลาล ที่ผู้ประกอบการค้าเนื้อสัตว์ทั้งหลายมักจะลืมและหันไปให้ความสำคัญกับกระบวนการเชือดที่ถูกตามหลักการเพียงอย่างเดียว มุสลิมสายกรีนแห่งสหัสวรรษใหม่ไม่ได้ใส่ใจแค่วิธีทำให้สัตว์ตายเท่านั้น แต่ยังคำนึงถึงวิถีความเป็นอยู่ของสัตว์ตอนที่ยังมีชีวิตอีกด้วย องค์ความรู้เหล่านี้จะถูกนำไปประยุกต์ใช้ในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตตั้งแต่เริ่มต้นไปจนจบ แหล่งที่มาจะต้องมีความน่าเคารพเชื่อถือตลอดจนคนงานทุกคนจะต้องไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบอีกด้วย

มุสลิมสายกรีน มุสลิมนอกกระแส

เช่นเดียวกับที่เราต้องใช้เวลาพักใหญ่ในการทำให้อาหารออร์แกนิคกลายเป็นอาหารกระแสหลักสำหรับผู้คนทั่วไป บรรดามุสลิมที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ก็ต้องใช้ความพยายามอย่างหนักในการสร้างกระแสให้ติดลมบนเช่นเดียวกัน น่าเสียดายที่มุสลิมส่วนใหญ่ยังคงเลือกที่จะเพิกเฉยและไม่มีทีท่าจะใส่ใจต่อสิ่งที่พวกเขาบริโภคกันไปในแต่ละวัน สาวๆ มุสลิมมักปลาบปลื้มดีใจที่ได้เห็นนางแบบสวมฮิญาบปรากฏตัวบนแคมเปญโฆษณาของ H&M แต่หลายคนยังคงลืมหรือเลือกที่จะหลับตาทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นต่อการละเมิดสิทธิความเป็นมนุษย์ในขั้นตอนกระบวนการผลิตที่แบรนด์แฟชั่นดังส่วนใหญ่มักทำผิดศีลธรรม

แต่อย่างไรก็ตาม แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของมุสลิมสายกรีนก็ยังคงเกิดขึ้น ดังที่เราสามารถเห็นได้จากกลุ่มนักลงทุนมุสลิมรุ่นใหม่ในปัจจุบัน หลายคนเริ่มสร้างธุรกิจที่ใส่ใจและเห็นคุณค่าของวิถีออร์แกนิคและการมีชีวิตที่ยั่งยืน  Abraham Organics บริษัทผลิตเนื้อสัตว์ฮาลาลแบบออร์แกนิคกล่าวว่า “พวกเขาเชื่อว่าอาหารที่ดีนั้นมีพลังที่สามารถทำให้มนุษย์เราอยู่ร่วมกันได้ และการที่เรารู้จักเลือกรับประทานแต่สิ่งดีๆ นั้น จะสามารถช่วยสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีให้กับโลกที่เราอาศัยอยู่ได้อีกด้วย” Purple Impression อีกหนึ่งแบรนด์แฟชั่นที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมก็ได้เน้นและให้ความสำคัญกับการเลือกใช้วัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเน้นความโปร่งใส่ในทุกขั้นตอนการผลิต ในขณะที่แบรนด์เครื่องสำอางฮาลาลอย่าง Amara ก็เลือกที่จะผลิตสินค้าจากธรรมชาติที่ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอลล์หรือสารสกัดจากสัตว์  ธุรกิจสายพันธุ์ใหม่เหล่านี้ไม่ได้เชื่อว่าการทำธุรกิจนั้นเป็นเรื่องเสียหาย หากแต่กระบวนการสร้างรายได้และกำไรของเรามากกว่าที่จำเป็นต้องสร้างความเปลี่ยนแปลง

แบรนด์ชื่อดังอย่าง Toms หนึ่งในบริษัทผลิตรองเท้าที่ประสบความสำเร็จจากการสร้างแคมเปญทุกการซื้อคือการช่วยเหลือผู้ยากไร้ เป็นแบรนด์ที่ช่วยประชาสัมพันธ์แนวคิดนี้ของมุสลิมสายกรีนได้เป็นอย่างดี เพราะแคมเปญของ Toms ตรงกับแนวคิดสำคัญของศรัทธาที่ชาวมุสลิมยึดถือ นั่นคือการบริจาค นี่จึงเป็นอีกหนึ่งกรณีศึกษาที่เหล่านักลงทุนและบรรดาผู้สร้างแบรนด์มุสลิมรุ่นใหม่ทั้งหลายควรเรียนรู้และเอาเป็นตัวอย่าง

โอกาสทางการตลาด

สิ่งสำคัญอีกอย่างที่เราจะต้องตระหนักคือ อุดมการณ์อิสลามของมุสลิมสายกรีนแห่งสหัสวรรษใหม่นั้นเป็นค่านิยมสากลที่สามารถใช้ได้กับมนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะศรัทธาในอิสลามหรือไม่ก็ตาม นี่คือสิ่งสำคัญที่ฝ่ายการตลาดหรือผู้จัดการแบรนด์ทุกคนควรทำความเข้าใจ เนื่องจากมันสามารถสร้างศักยภาพในการเรียกความพึงพอใจจากหลายกลุ่มเป้าหมายที่กว้างออกไปได้ น่าเสียดายที่แบรนด์ส่วนใหญ่ยังคงขาดความเข้าใจในหลักสำคัญข้อนี้

และนี่คงเป็นเหตุผลที่ทำไมแบรนด์ส่วนใหญ่จึงมีความเชื่องช้าในการไขว่คว้าและเข้าถึงอีกหนึ่งกลุ่มตลาดโลกที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วที่สุดในขณะนี้

 

แปลและเรียบเรียงโดย : Andalas Farr
ที่มา: Mvslim.com

 

 

อ่านเรื่องนี้แล้วคิดอย่างไร ?

About author View all posts

Andalas Farr

คุณแม่ลูกสามผู้หลงใหลงานแปลภาษาเป็นชีวิตจิตใจ และรักงานเขียน งานสอนที่เชิญชวนสู่เส้นทางแห่งความดี ไม่ได้เป็นลูกครึ่งแต่รู้สึกผูกพันกับภาษาอังกฤษเป็นพิเศษ ชนิดเห็นประโยคแล้วสมองต้องประมวลภาษาโดยอัตโนมัติ Andalas จบการศึกษาระดับปริญาตรีและโทคณะมนุษย์ศาสตร์เอกภาษาอังกฤษ จากมหาวิทยาลัยอิสลามนานาชาติประเทศมาเลเซีย ปัจจุบันใช้ชีวิตส่วนใหญ่ไปกับครอบครัว ลูก และตัวอักษร