fbpx

ซะกาต ยิ่งจ่ายยิ่งงอกงาม : ทางนำชีวิต ชุด ยินดี…ที่รู้จัก

ซะกาต เป็นหนึ่งในหลักปฏิบัติ 5 ประการในอิสลาม ที่สั่งใช้ให้ชาวมุสลิมที่มีทรัพย์สิน เงินทอง หรือสินค้า ตามเกณฑ์ที่กำหนด ต้องจ่ายให้แก่ผู้ที่มีสิทธิได้รับเมื่อครบรอบปี เป็นหลักปฏิบัติที่ชาวมุสลิมทุกคนจำเป็นต้องยึดถือปฏิบัติ เป็นดั่งทานภาคบังคับที่มีนัยยะสำคัญในการสร้างเสริมความสัมพันธ์ และลดระยะห่างระหว่างผู้คนในสังคมให้แคบลง

รายการจะนำเสนอหลักการรายละเอียด และขั้นตอนการทำงานของระบบซะกาตผ่านหน่วยงานจัดการซะกาตในหลากหลายพื้นที่

 

ทางนำชีวิต ชุด “ยินดีที่รู้จัก” รายการสารคดีโทรทัศน์ที่นำเสนอเรื่องราวของศาสนาอิสลาม ผ่านการเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรม และกิจกรรมทางสังคมของชาวมุสลิมที่อาศัยอยู่ในแต่ละภูมิภาคทั่วประเทศไทย  ที่เป็นดั่งตัวอย่างภาคปฏิบัติของหลักธรรมคำสอนจากพระผู้เป็นเจ้า ผ่านการสัมภาษณ์และพูดคุยกับชาวมุสลิมในหลายภูมิภาคทั่วประเทศ โดยหวังว่าความรู้จักจะเป็นจุดเริ่มต้นของการความเข้าใจกันและกันของผู้คนในสังคม

ติดตามชมได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 04.00 – 04.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมผ่านทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

อ่านเรื่องนี้แล้วคิดอย่างไร ?

About author View all posts Author website

Halal Life

Halal Life สื่อออนไลน์ที่นำเสนอแนวคิด และองค์ความรู้ที่ฮาลาล ผ่านเรื่องราว ผ่านมุมมอง และผ่านประสบการณ์ของหลากหลายผู้คน เพื่อเชื่อมโยงผู้คนที่ใช้ชีวิตในแบบฮาลาลเข้าไว้ด้วยกัน