fbpx

เด็กกำพร้า ภารกิจผู้ศรัทธา : ทางนำชีวิต ชุด ยินดี…ที่รู้จัก

ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่เพียงพรากชีวิตผู้คนไปเป็นจำนวนมากเท่านั้น แต่ยังได้พรากความรักความอบอุ่นของครอบครัวที่พร้อมหน้าไปจากเด็กและเยาวชนในพื้นที่อีกด้วย ส่งผลให้ เด็กกำพร้า ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีจำนวนเพิ่มขึ้นควบคู่ไปกับสถานการณ์และความรุนแรงที่เกิดขึ้นรายวัน

หนึ่งในตัวชี้วัดความเข้มแข็งทางสังคมที่สำคัญคือ การช่วยเหลือกันของผู้คนในสังคม โดยเฉพาะการช่วยเหลือกลุ่มคนที่ขาดโอกาส ในทัศนะอิสลามเด็กกำพร้าและแม่ม่ายเป็นกลุ่มคนสำคัญที่สังคมต้องให้การสนับสนุนช่วยเหลือ

รายการจะนำเสนอให้เห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นของการดูแลช่วยเหลือเด็กกำพร้าและแม่ม่ายในทัศนะอิสลาม ควบคู่ไปกับการติดตามการทำงานของกลุ่มคนที่ทำงานด้านการให้ความช่วยเหลือ เด็กกำพร้า และแม่ม่ายที่มีอยู่หลายพันชีวิตในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

 

ทางนำชีวิต ชุด “ยินดีที่รู้จัก” รายการสารคดีโทรทัศน์ที่นำเสนอเรื่องราวของศาสนาอิสลาม ผ่านการเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรม และกิจกรรมทางสังคมของชาวมุสลิมที่อาศัยอยู่ในแต่ละภูมิภาคทั่วประเทศไทย  ที่เป็นดั่งตัวอย่างภาคปฏิบัติของหลักธรรมคำสอนจากพระผู้เป็นเจ้า ผ่านการสัมภาษณ์และพูดคุยกับชาวมุสลิมในหลายภูมิภาคทั่วประเทศ โดยหวังว่าความรู้จักจะเป็นจุดเริ่มต้นของการความเข้าใจกันและกันของผู้คนในสังคม

อ่านเรื่องนี้แล้วคิดอย่างไร ?

About author View all posts Author website

Halal Life

Halal Life

Halal Life สื่อออนไลน์ที่นำเสนอแนวคิด และองค์ความรู้ที่ฮาลาล ผ่านเรื่องราว ผ่านมุมมอง และผ่านประสบการณ์ของหลากหลายผู้คน เพื่อเชื่อมโยงผู้คนที่ใช้ชีวิตในแบบฮาลาลเข้าไว้ด้วยกัน