fbpx

โต๊ะครู ชีวิตและความคิดของครูสอนศาสนา : ทางนำชีวิต ชุด ยินดี…ที่รู้จัก

มุสลิม เป็นศาสนิกชนที่มีชีวิตผูกพันกับหลักธรรมคำสอนของศาสนาเป็นอย่างมาก เพราะอิสลามเป็นดั่งแนวทางในการดำเนินชีวิตและเป็นแนวทางที่ได้รับการชี้นำจากพระผู้เป็นเจ้า ด้วยเหตุนี้การศึกษาหลักธรรมคำสอนศาสนาจึงเป็นสิ่งสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อชีวิตของมุสลิมผู้ศรัทธา และนั่นเป็นเหตุผลให้ผู้รู้ที่สอนศาสนาอิสลามแก่ผู้คนเป็นบุคคลที่มีเกียรติและได้รับการยกย่อง กระทั่งได้รับการเรียกขานจากชาวมุสลิมในประเทศไทยว่า โต๊ะครู

รายการจะพาไปทำความรู้จักกับสถานะของ โต๊ะครู ว่ามีที่มาอย่างไรและทำไมถึงมีความสำคัญและจำเป็นต่อสังคมมุสลิม ผ่านการพูดคุยกับโต๊ะครูในหลายพื้นที่

 

ทางนำชีวิต ชุด “ยินดีที่รู้จัก” รายการสารคดีโทรทัศน์ที่นำเสนอเรื่องราวของศาสนาอิสลาม ผ่านการเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรม และกิจกรรมทางสังคมของชาวมุสลิมที่อาศัยอยู่ในแต่ละภูมิภาคทั่วประเทศไทย  ที่เป็นดั่งตัวอย่างภาคปฏิบัติของหลักธรรมคำสอนจากพระผู้เป็นเจ้า ผ่านการสัมภาษณ์และพูดคุยกับชาวมุสลิมในหลายภูมิภาคทั่วประเทศ โดยหวังว่าความรู้จักจะเป็นจุดเริ่มต้นของการความเข้าใจกันและกันของผู้คนในสังคม

อ่านเรื่องนี้แล้วคิดอย่างไร ?

About author View all posts Author website

Halal Life

Halal Life

Halal Life สื่อออนไลน์ที่นำเสนอแนวคิด และองค์ความรู้ที่ฮาลาล ผ่านเรื่องราว ผ่านมุมมอง และผ่านประสบการณ์ของหลากหลายผู้คน เพื่อเชื่อมโยงผู้คนที่ใช้ชีวิตในแบบฮาลาลเข้าไว้ด้วยกัน