fbpx

สื่อมุสลิม อำนาจบนความรับผิดชอบ : ทางนำชีวิต ชุด ยินดี…ที่รู้จัก

อิสลามเป็นศาสนาที่ไม่เพียงเน้นย้ำให้ผู้ศรัทธาประพฤติตนเป็นคนดีและออกห่างจากสิ่งชั่วร้ายเท่านั้น แต่ยังสั่งใช้ให้เชิญชวนกันทำความดีอีกด้วย และเครื่องมือสำคัญที่ชาวมุสลิมผู้ศรัทธาใช้ในการเชิญชวนผู้คนไปสู่ความดีนั่นก็คือ สื่อ

สื่อมุสลิม จึงมีความหมายมากกว่าการนำเสนอเรื่องราวให้ผู้คนได้รับรู้ แต่ยังหมายรวมถึงการทำให้ผู้คนหันหน้าเข้าสู่ความดีงาม ผินหลังให้กับความผิดบาป และออกห่างจากความเลวร้ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม

รายการจะพาไปสำรวจและพูดคุยกับผู้คนในวงการสื่อมวลชนมุสลิมหลากหลายแขนง นำเสนอให้เห็นถึงบทบาทและความรับปิดชอบของ สื่อมุสลิม ต่อประเด็นต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม

 

ทางนำชีวิต ชุด “ยินดีที่รู้จัก” รายการสารคดีโทรทัศน์ที่นำเสนอเรื่องราวของศาสนาอิสลาม ผ่านการเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรม และกิจกรรมทางสังคมของชาวมุสลิมที่อาศัยอยู่ในแต่ละภูมิภาคทั่วประเทศไทย  ที่เป็นดั่งตัวอย่างภาคปฏิบัติของหลักธรรมคำสอนจากพระผู้เป็นเจ้า ผ่านการสัมภาษณ์และพูดคุยกับชาวมุสลิมในหลายภูมิภาคทั่วประเทศ โดยหวังว่าความรู้จักจะเป็นจุดเริ่มต้นของการความเข้าใจกันและกันของผู้คนในสังคม

อ่านเรื่องนี้แล้วคิดอย่างไร ?

About author View all posts Author website

Halal Life

Halal Life

Halal Life สื่อออนไลน์ที่นำเสนอแนวคิด และองค์ความรู้ที่ฮาลาล ผ่านเรื่องราว ผ่านมุมมอง และผ่านประสบการณ์ของหลากหลายผู้คน เพื่อเชื่อมโยงผู้คนที่ใช้ชีวิตในแบบฮาลาลเข้าไว้ด้วยกัน