fbpx

อาหารอิสลาม รสชาติแห่งวัฒนธรรม : ทางนำชีวิต ชุด ยินดี…ที่รู้จัก

อิสลามถือกำเนิดขึ้นเมื่อ 1,400 กว่าปีก่อนในคาบสมุทรอาหรับ ก่อนจะขยายไปยังพื้นที่ต่างๆ กระทั่งมีชาวมุสลิมกระจายตัวอยู่ทั่วโลกในปัจจุบัน ส่งผลให้มุสลิมประกอบไปด้วยผู้คนหลากหลายชาติพันธุ์ ซึ่งแต่และชาติพันธุ์ต่างมีอัตลักษณ์และวัฒนธรรมเฉพาะของตัวเอง และหนึ่งในวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์สำคัญของชาวมุสลิมคือ “อาหาร” ที่โดดเด่นและหลากหลาย และกลายเป็นดั่งทูตทางวัฒนธรรมที่ดึงดูดใครต่อใครให้เริ่มต้นทำความรู้จักมุสลิมและศาสนาอิสลาม

รายการจะพาไปสำรวจวัฒนธรรมอาหารของชาวมุสลิมหลากหลายชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย นำเสนออาหารในฐานะของการเป็นทูตทางวัฒนธรรมที่ดึงดูดผู้คนให้เริ่มต้นทำความรู้จักมุสลิม รวมไปถึงอาหารในแง่ของหลักการอิสลามว่ามีรายละเอียดอย่างไรบ้าง

 

ทางนำชีวิต ชุด “ยินดีที่รู้จัก” รายการสารคดีโทรทัศน์ที่นำเสนอเรื่องราวของศาสนาอิสลาม ผ่านการเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรม และกิจกรรมทางสังคมของชาวมุสลิมที่อาศัยอยู่ในแต่ละภูมิภาคทั่วประเทศไทย  ที่เป็นดั่งตัวอย่างภาคปฏิบัติของหลักธรรมคำสอนจากพระผู้เป็นเจ้า ผ่านการสัมภาษณ์และพูดคุยกับชาวมุสลิมในหลายภูมิภาคทั่วประเทศ โดยหวังว่าความรู้จักจะเป็นจุดเริ่มต้นของการความเข้าใจกันและกันของผู้คนในสังคม

อ่านเรื่องนี้แล้วคิดอย่างไร ?

About author View all posts Author website

Halal Life

Halal Life

Halal Life สื่อออนไลน์ที่นำเสนอแนวคิด และองค์ความรู้ที่ฮาลาล ผ่านเรื่องราว ผ่านมุมมอง และผ่านประสบการณ์ของหลากหลายผู้คน เพื่อเชื่อมโยงผู้คนที่ใช้ชีวิตในแบบฮาลาลเข้าไว้ด้วยกัน