fbpx

เครื่องแต่งกายมุสลิม เสน่ห์แห่งการปกปิด : ทางนำชีวิต ชุด ยินดี…ที่รู้จัก

อิสลามเป็นศาสนาที่ให้ความสำคัญกับทุกเรื่องราวในชีวิต ไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องใหญ่ดังเช่นเรื่องความเชื่อความศรัทธา หรือจะเป็นเรื่องเล็กน้อยเพียงการสวมใส่เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย อิสลามก็ได้วางแนวทางและข้อกำหนดให้ผู้ศรัทธาได้นำไปปรับใช้ในวิถีชีวิตของตัวเอง จึงเป็นเหตุผลให้มุสลิมทั้งผู้หญิงและผู้ชายมีรูปแบบการแต่งกายเฉพาะตัว และถึงแม้จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดเดียวกันแต่เครื่องแต่งกายของชาวมุสลิมก็สามารถปรับให้เข้ากับวัฒนธรรมและบริบททางสังคมของตัวเองได้

รายการจะนำเสนอรายละเอียดและข้อกำหนดต่างๆ ในการแต่งกายของชาวมุสลิม จากนั้นจะพาไปสำรวจการแต่งกายของชาวมุสลิมนับตั้งแต่อดีตกระทั่งปัจจุบัน

 

ทางนำชีวิต ชุด “ยินดีที่รู้จัก” รายการสารคดีโทรทัศน์ที่นำเสนอเรื่องราวของศาสนาอิสลาม ผ่านการเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรม และกิจกรรมทางสังคมของชาวมุสลิมที่อาศัยอยู่ในแต่ละภูมิภาคทั่วประเทศไทย  ที่เป็นดั่งตัวอย่างภาคปฏิบัติของหลักธรรมคำสอนจากพระผู้เป็นเจ้า ผ่านการสัมภาษณ์และพูดคุยกับชาวมุสลิมในหลายภูมิภาคทั่วประเทศ โดยหวังว่าความรู้จักจะเป็นจุดเริ่มต้นของการความเข้าใจกันและกันของผู้คนในสังคม

อ่านเรื่องนี้แล้วคิดอย่างไร ?

About author View all posts Author website

Halal Life

Halal Life

Halal Life สื่อออนไลน์ที่นำเสนอแนวคิด และองค์ความรู้ที่ฮาลาล ผ่านเรื่องราว ผ่านมุมมอง และผ่านประสบการณ์ของหลากหลายผู้คน เพื่อเชื่อมโยงผู้คนที่ใช้ชีวิตในแบบฮาลาลเข้าไว้ด้วยกัน