fbpx

ธุรกิจมุสลิม : ทางนำชีวิต ชุด ยินดี…ที่รู้จัก

ก่อนจะได้รับแต่งตั้งจากพระผู้เป็นเจ้าให้เป็นศาสนทูต ท่านนบีมุฮัมหมัด เป็นนักธุรกิจมาก่อน ท่านเป็นผู้นำขบวนสินค้าไปค้าขายยังต่างเมือง ด้วยเหตุนี้ท่านจึงสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชาติของท่านทำการธุรกิจการค้า ดังวจนะของท่านที่ว่า “จงมีส่วนร่วมในธุรกิจ เพราะเก้าจากสิบส่วนของแหล่งรายได้มาจากธุรกิจ”

รายการจะพาไปทำความรู้จักกับ ธุรกิจมุสลิม ผ่านการพูดคุยกับนักธุรกิจมุสลิมในหลากหลายพื้นที่

 

ทางนำชีวิต ชุด “ยินดีที่รู้จัก” รายการสารคดีโทรทัศน์ที่นำเสนอเรื่องราวของศาสนาอิสลาม ผ่านการเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรม และกิจกรรมทางสังคมของชาวมุสลิมที่อาศัยอยู่ในแต่ละภูมิภาคทั่วประเทศไทย  ที่เป็นดั่งตัวอย่างภาคปฏิบัติของหลักธรรมคำสอนจากพระผู้เป็นเจ้า ผ่านการสัมภาษณ์และพูดคุยกับชาวมุสลิมในหลายภูมิภาคทั่วประเทศ โดยหวังว่าความรู้จักจะเป็นจุดเริ่มต้นของการความเข้าใจกันและกันของผู้คนในสังคม

อ่านเรื่องนี้แล้วคิดอย่างไร ?

About author View all posts Author website

Halal Life

Halal Life

Halal Life สื่อออนไลน์ที่นำเสนอแนวคิด และองค์ความรู้ที่ฮาลาล ผ่านเรื่องราว ผ่านมุมมอง และผ่านประสบการณ์ของหลากหลายผู้คน เพื่อเชื่อมโยงผู้คนที่ใช้ชีวิตในแบบฮาลาลเข้าไว้ด้วยกัน