fbpx

หนังสือมุสลิม : ทางนำชีวิต ชุด ยินดี…ที่รู้จัก

อิสลาม เป็นศาสนาที่เน้นย้ำและสั่งใช้ให้ผู้ศรัทธานั้นอ่าน ดังจะเห็นได้ในโองการแรกของคัมภีร์อัลกุรอาน ที่พระเจ้าประทานให้กับมนุษย์นั้นคือคำว่า “จงอ่าน” ด้วยความที่ตระหนักในคำสั่งใช้ของพระผู้เป็นเจ้า ประวัติศาสตร์ของผู้คนที่ศรัทธาในอิสลามจึงเต็มไปด้วยเรื่องราวของการอ่าน การเขียน และการศึกษา อารยธรรมอิสลามในอดีตจึงรุ่งเรืองและสร้างคุณูปการมากมายแก่โลกใบนี้

รายการจะพาไปสำรวจวงการหนังสือมุสลิมในประเทศไทย ผ่านการพูดคุยกับสำนักพิมพ์ นักเขียน และนักอ่านชาวมุสลิม

 

ทางนำชีวิต ชุด “ยินดีที่รู้จัก” รายการสารคดีโทรทัศน์ที่นำเสนอเรื่องราวของศาสนาอิสลาม ผ่านการเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรม และกิจกรรมทางสังคมของชาวมุสลิมที่อาศัยอยู่ในแต่ละภูมิภาคทั่วประเทศไทย  ที่เป็นดั่งตัวอย่างภาคปฏิบัติของหลักธรรมคำสอนจากพระผู้เป็นเจ้า ผ่านการสัมภาษณ์และพูดคุยกับชาวมุสลิมในหลายภูมิภาคทั่วประเทศ โดยหวังว่าความรู้จักจะเป็นจุดเริ่มต้นของการความเข้าใจกันและกันของผู้คนในสังคม

อ่านเรื่องนี้แล้วคิดอย่างไร ?

About author View all posts Author website

Halal Life

Halal Life

Halal Life สื่อออนไลน์ที่นำเสนอแนวคิด และองค์ความรู้ที่ฮาลาล ผ่านเรื่องราว ผ่านมุมมอง และผ่านประสบการณ์ของหลากหลายผู้คน เพื่อเชื่อมโยงผู้คนที่ใช้ชีวิตในแบบฮาลาลเข้าไว้ด้วยกัน