fbpx

แพทย์แผนศรัทธา : ทางนำชีวิต ชุด ยินดี…ที่รู้จัก

ในทัศนะอิสลาม แพทย์ ถือเป็นบุคลากรที่สำคัญและมีความจำเป็นต่อสังคม นักวิชาการอิสลามในอดีตยึดถือว่า การเรียนแพทย์นั้นเป็น ข้อบังคับทางศาสนา ตามหลักนิติศาสตร์อิสลาม ที่ทุกชุมชนมุสลิมจำเป็นต้องมีแพทย์ 1 คนเป็นอย่างน้อย การแพทย์ของโลกมุสลิมในยุคสมัยที่ผ่านมาจึงเต็มไปด้วยช่วงเวลาแห่งความรุ่งเรือง

และถึงแม้ในยุคสมัยปัจจุบันจะผ่านพ้นช่วงเวลาแห่งความรุ่งเรืองทางการแพทย์ของโลกมุสลิมมาแล้ว แต่ความตระหนักในความสำคัญและความจำเป็นของแพทย์ก็ยังคงอยู่ในความคิดของชาวมุสลิมตลอดเวลา

รายการจะนำเสนอเรื่องราวการให้ความสำคัญและความก้าวหน้าทางการแพทย์ในอิสลามและไปสำรวจสถานการณ์ปัจจุบันผ่านการพูดคุยกับนายแพทย์มุสลิมในหลากหลายพื้นที่

 

ทางนำชีวิต ชุด “ยินดีที่รู้จัก” รายการสารคดีโทรทัศน์ที่นำเสนอเรื่องราวของศาสนาอิสลาม ผ่านการเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรม และกิจกรรมทางสังคมของชาวมุสลิมที่อาศัยอยู่ในแต่ละภูมิภาคทั่วประเทศไทย  ที่เป็นดั่งตัวอย่างภาคปฏิบัติของหลักธรรมคำสอนจากพระผู้เป็นเจ้า ผ่านการสัมภาษณ์และพูดคุยกับชาวมุสลิมในหลายภูมิภาคทั่วประเทศ โดยหวังว่าความรู้จักจะเป็นจุดเริ่มต้นของการความเข้าใจกันและกันของผู้คนในสังคม

อ่านเรื่องนี้แล้วคิดอย่างไร ?

About author View all posts Author website

Halal Life

Halal Life

Halal Life สื่อออนไลน์ที่นำเสนอแนวคิด และองค์ความรู้ที่ฮาลาล ผ่านเรื่องราว ผ่านมุมมอง และผ่านประสบการณ์ของหลากหลายผู้คน เพื่อเชื่อมโยงผู้คนที่ใช้ชีวิตในแบบฮาลาลเข้าไว้ด้วยกัน