fbpx

ในความรู้สึกของหัวใจ – อัล อัค

ท่านอิบนุ อับบาส กล่าวว่า “ความสุขของท่านในการทำบาปนั้น เป็นอันตรายใหญ่หลวงยิ่งกว่าตัวบาปนั้น(โดยลำพัง)”

คนที่ทำความชั่วนั้น มันไม่อันตรายเท่ากับคนที่มีความสุขที่ได้กระทำความชั่ว เช่นเดียวกันอันตรายที่สุดของคนที่ทำความดี คือการรู้สึกทุกข์ยากลำบากในจิตใจเมื่อทำความดีนั้น ๆ … เนื้อหาของความดีและความชั่วนั้นก็ยังเป็นความดีความชั่ว แต่สิ่งที่ร้ายไปยิ่งกว่าคือเนื้อหาในจิตใจของผู้กระทำความดีและความชั่วต่างหาก

ท่านนบีเคยกล่าวนิยามแง่มุมหนึ่งของความดีและความเลวไว้อย่างน่าสนใจ ท่านได้บอกว่าความเลวหรือบาปนั้นคือ “การที่หัวใจของท่านนั้นกระสับกระส่าย”(อ้างจาก เศาะฮีฮฺ อัตตัรฆีบ 3335) ขณะที่ความดีนั้นคือ “สิ่งที่ทำให้ตัวตนภายใน(นัฟสฺ)นิ่งสงบ และทำให้หัวใจสงบนิ่ง”(อ้างจาก เศาะฮีฮฺ อัตตัรฆีบ 1734)

อีกรายงานหนึ่งที่น่าสนใจ เมื่อมีผู้ถามท่านนบีว่า “อะไรคือศรัทธา(อีหม่าน)?” ท่านนบีตอบว่า “เมื่อความดีของท่านทำให้ท่านปิติสุข และความชั่วของท่านทำให้ท่านสลดย่ำแย่ ท่านยังเป็นผู้มีศรัทธา(มุอ์มิน)” (อ้างจาก อัสสิลสิละฮฺ อัศเศาะฮีฮะฮฺ 2/91)

หากหัวใจยังมีสิ่งที่เป็นธรรมชาติแห่งการสร้าง(ฟิฏเราะฮฺ)และศรัทธาเป็นรากฐาน ตัวความดีที่กระทำจะทำให้จิตใจสงบและปิติสุข และหากไปก่อความชั่วขึ้น จิตใจก็เศร้าหมองและเป็นทุกข์ … แต่เมื่อใดคนที่ทำความชั่ว มีความสุขกับการได้ทำความชั่ว มันจึงบอกได้ถึงธรรมชาติที่ถูกทำลายไป ยากที่กลับตัว มีแต่จะหาข้ออ้างและหาโอกาสที่จะทำแบบสนุกต่อไป เช่นเดียวกับการทำความดีที่จิตใจภายในรู้สึกเป็นทุกข์ ก็แสดงถึงอีหม่าน(ศรัทธา)ที่เสียหาย ความดีที่กระทำไปเป็นการฝืนตัวเองและแสแสร้ง จนคนทำดีแบบนี้รู้สึกย่ำแย่หนักไปเรื่อย ๆ

การทำความดีและการไม่ทำความชั่ว จึงไม่ใช่กฎระเบียบทั่วไป แต่เป็นเรื่องของการมองเห็นวงจรของสิ่งเหล่านี้ในระบบการสร้าง จนจิตใจรู้สึกถึงความงดงามของความดีและความน่าเกลียดของความชั่ว … ด้วยเหตุนี้เอง การเป็นคนดีในอิสลามจึงไม่ได้วัดที่ความสมบูรณ์แบบ ไม่ได้มาจากการเปรียบเทียบว่าดีกว่าใคร แต่มาจากจิตที่มีความสำนึกตนต่อผู้เป็นเจ้า (God consciousness) ที่ภาษาอาหรับใช้คำว่า “ตักวา” ซึ่งมันจะพัฒนาขึ้นจากตรงนี้

การเป็นคนดี (อินสาน ศอลิหฺ) จึงเป็นการพัฒนาตัวเองขึ้นมาจาก God consciousness (ตักวา) ในความรู้สึกที่ผลักดันมาจากภาวะที่เคลื่อนไปภายในสองแบบอยู่ตลอดเวลา นั่นคือระหว่าง“หัวใจนั้นกระสับกระส่าย” ในการทำสิ่งที่ผิด กับ “หัวใจสงบนิ่ง” เมื่อกระทำสิ่งที่ถูกต้อง

โดย อัล อัค

อ่านเรื่องนี้แล้วคิดอย่างไร ?

About author View all posts Author website

Halal Life

Halal Life

Halal Life สื่อออนไลน์ที่นำเสนอแนวคิด และองค์ความรู้ที่ฮาลาล ผ่านเรื่องราว ผ่านมุมมอง และผ่านประสบการณ์ของหลากหลายผู้คน เพื่อเชื่อมโยงผู้คนที่ใช้ชีวิตในแบบฮาลาลเข้าไว้ด้วยกัน