fbpx

บาปคลาสสิก – อัลอัค

ผมรู้สึกเสมอว่า แม้ว่าโลกจะก้าวหน้าทางวัตถุไปปานใด และอัตราถี่ของความก้าวหน้ากระชับขึ้นขนาดไหนก็ตาม แต่มนุษย์ยังคงมีรากปัญหาแห่งความวุ่นวายและอาจนำไปสู่การกดขี่ฆ่าฟันกันเช่นเดิม ผมเรียกปัญหานี้ว่าเกิดจากบาปชุดหนึ่ง เรียกว่า บาปคลาสสิก

ผมว่าปัญหาต่าง ๆ ก็ยังมาจากปัญหาเดิม ๆ ที่ฝังอยู่ในจิตใจมนุษย์และถูกเตือนแรง ๆ โดยท่านนบีอยู่เช่นเดิม อย่างสิ่งที่ถูกระบุว่า “น่ากลัวกว่าดัจญาล” ( ริยาอ์ ) หรืออย่างสิ่งที่เผาความดี “เช่นไฟเผาฝืน” ( ความอิจฉา ) หรือสิ่งที่ถูกบอกว่าอันตรายยิ่งกว่า “หมาป่า” ที่ตรงไปหาฝูงแกะเสียอีก ( ความโลภ ) หรือสิ่งที่ถูกบอกว่าเพียงแค่ “อณูเดียว” ในหัวใจก็ไม่ให้เข้าสวรรค์ ( กิบรฺ-ความยโสอวดดี ) ซึ่งก็เป็นสิ่งเดียวกับที่ทำให้อิบลิสถูกขับจากสวรรค์ตลอดกาล !!!

ผมถึงเรียกว่า “บาปคลาสสิก” เพราะมันเป็นบาปที่อยู่ในฉากที่คลาสสิกตลอดกาลที่จำลองซึ่งความขัดแย้งที่แท้จริงในประวัติศาสตร์มนุษยชาติ คือฉากของ “อาดัม-อิบลิส” …

บาปคลาสสิกยังคงเป็นคำอธิบายที่แท้จริงของปัญหาทั้งหลายของมนุษย์ แต่ปัญหาของบาปคลาสสิกที่เหมือนกันก็คือ มันอยู่ใน “หัวใจ” และอาการเริ่มแรกของมันก็ย้อนไปยาวนานตั้งแต่ “วันแรก” ของประวัติศาสตร์มนุษยชาติ ซึ่งทั้งสองเรื่องมันมองไม่เห็นและจับต้องไม่ได้ง่าย ๆ … แต่มันสามารถจับต้อง “อาการ” และอาจใหญ่ถึง “ปรากฏการณ์” ของมันได้ อย่างการละเมิดชะรีอะฮฺภายนอกต่าง ๆ หรือจะว่าไปแล้วการละเมิดชะรีอะฮฺทุกระดับมาจากปัญหาภายในของบาปคลาสสิก

พูดง่าย ๆ ว่า บาปคลาสสิกไม่ได้ดำรงอยู่เดี่ยว ๆ ในหัวใจ แต่มันทรงผลโดยตรงต่ออวัยวะต่าง ๆ … มันไม่ได้ส่งผลต่อปัจเจกชนคนเดียว แต่มันส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์

อย่างไรก็ตาม เหตุของบาปคลาสสิกทั้งหมดยังอยู่ที่คำ ๆ เดียวที่จะเป็นการบอกถึงวิธีบำบัดและแก้ปัญหาบาปคลาสสิกได้ในคำนั้นเอง คือคำว่า … อัลลอฮฺ …

บาปคลาสสิกเกิดจากบุคคลนั้นได้สูญเสียสารัตถะที่ยิ่งใหญ่ในเรื่องของอัลลอฮฺ นั่นคืออำนาจแห่ง …. “เกาะดัร” …. ที่ยิ่งใหญ่และหยั่งไม่ถึง ที่ตระหนักว่าอัลลอฮฺให้ทุกสิ่งแก่ทุกคนแตกต่างกันไป ที่ตระหนักความจริงที่ว่าอัลลอฮฺเป็นผู้กำหนดโลกโดยบริบูรณ์ที่ไม่สามารถหยั่งถึงได้ แม้แต่ใบไม้ใบเดียวหล่นบนพื้นโลก ล้วนอยู่ในความรู้และการกำหนดของอัลลอฮฺ

ยุคสมัยทำให้ผมตื่นตระหนกบ่อย ๆ ต่อความก้าวหน้าทางการคิดค้นของมนุษย์ บางครั้งผมเดินริมถนน หันไปมองดูรถ ผมตกใจที่ย้อนภาพไปในอดีตเห็นคนขี่ม้าขี่เกวียน ผมอดตกใจไม่ได้ที่เห็นเด็กอนุบาลกำลังเล่นเน็ต เล่นเกม เปิดยูทูป … เด็กรุ่นใหม่ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์กันเหมือนกับเสื้อผ้าที่เขาสวมใส่

แต่นับวันผมกลับยิ่งตระหนักว่า ปัญหาต่าง ๆ ทั้งหมดของมนุษย์ก็ยังมาจาก … บาปคลาสสิก … ไม่ว่ามาจากตัวเราหรือมาจากคนอื่น ไม่วาคนนั้นจะเป็นชาวบ้านขายข้าวแกงริมถนน หรือนักเผยแพร่ผ่านคลื่นในอากาศก็ตามเถอะ !!!

โดย อัล อัค

อ่านเรื่องนี้แล้วคิดอย่างไร ?

About author View all posts Author website

Halal Life

Halal Life

Halal Life สื่อออนไลน์ที่นำเสนอแนวคิด และองค์ความรู้ที่ฮาลาล ผ่านเรื่องราว ผ่านมุมมอง และผ่านประสบการณ์ของหลากหลายผู้คน เพื่อเชื่อมโยงผู้คนที่ใช้ชีวิตในแบบฮาลาลเข้าไว้ด้วยกัน