fbpx

ปอเนาะ..โรงเรียนสอนชีวิต

โต๊ะครู ปอเนาะ เป็นครูสอนศาสนาอิสลาม ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อชีวิตของเยาวชนชาวมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้  โต๊ะครูนอกจากเป็นผู้รู้ด้านศาสนายังเป็นผู้ที่มีความใกล้ชิดกับชุมชน เพราะต้องดูแลเด็กๆ เยาวชนในพื้นที่ที่เข้ามาเรียนศาสนาแบบกินนอน ซึ่งพ่อแม่ฝากฝังไว้ด้วยความเชื่อมั่นต่อครูปอเนาะ แต่ช่วงระหว่างปี 2547 เป็นต้นมา ปัญหาความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ส่งผลกระทบทั้งกับครูปอเนาะและโรงเรียนอย่างมาก ครูหลายคนตกเป็นเป้าการจับตามองของฝ่ายรัฐ บ้างถูกออกหมายจับในคดีความมั่นคงจนต้องหลบหนีกันชุลมุน เช่นเดียวกับทางโรงเรียนที่ถูกมองว่าเป็นแหล่งซ่องสุมกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ ถูกสั่งจับตา ถูกปิดล้อมตรวจค้น กระทั่งสั่งปิดโรงเรียนไปจำนวนมาก ส่วนครูบางคนก็ตกเป็นเหยื่อของสถานการณ์ความไม่สงบโดยตรง ถูกยิงเสียชีวิตและบาดเจ็บหลายราย

ช่วงปี 2548-2550 เป็นยุคมืดของโรงเรียนปอเนาะอย่างแท้จริง สถิติเยาวชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าเรียนโรงเรียนปอเนาะลดลง เพราะหลีกเลี่ยงการถูกจับตามองจากฝ่ายความมั่นคง รวมทั้งข่าวคราวที่ทำลายความน่าเชื่อถือของสถาบันปอเนาะ เช่นการถูกลากโยงให้เกี่ยวข้องกับขบวนการแบ่งแยกดินแดน แต่กระนั้น โต๊ะครู และเจ้าของโรงเรียนปอเนาะหลายแห่งต้องทำงานหนักเพื่อรักษาเกียรติของสถาบันปอเนาะ อันเป็นเกียรติแห่งอิสลามด้วยเช่นเดียวกัน ด้วยการอธิบาย บอกเล่า และยืนยันความบริสุทธิ์แห่งปอเนาะ ส่วนโต๊ะครู ก็ใช้ศาสนาเป็นทางนำ ในการยืนหยัดต่อสู้กับสภาพสังคมที่มีเบื้องหลังเป็นฉากแห่งความรุนแรงด้วยความเชื่อมั่นว่า ศาสนาต้องเป็นหลักชัยที่สำคัญในการดำรงอยู่ของคนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กระทั่ง โรงเรียนปอเนาะถูกฟื้นคืนความเชื่อมั่นและศรัทธากลับคืนมาอีกครั้ง ปัจจุบัน โรงเรียนปอเนาะหรือโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ได้รับความนิยมอย่างล้นหลามของคนในพื้นที่ แม้รัฐจะเข้าไปแก้ไขปัญหาทางด้านการศึกษาโดยการบูรณาการโรงเรียนของรัฐให้มีการเรียนการสอนด้านศาสนาอิสลามและภาษามลายูถิ่นภายในโรงเรียนมากขึ้น แต่กระนั้น คนในชายแดนใต้ก็ยังเชื่อมั่นต่อระบบโรงเรียนปอเนาะและโต๊ะครู แม้รู้ดีว่าหลังเรียนจบอาจไม่สามารถไปวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาด้านสายสามัญกับโรงเรียนสามัญได้ก็ตามที คำถามที่น่าสนใจคือ ทำไมคนมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้จึงเชื่อมั่นต่อโรงเรียนปอเนาะ และโต๊ะครูของพวกเขา?

“อาแซ ดอคอ” หรือที่ชาวบ้านในชุมชนต่างเรียกขานด้วยความศรัทธาว่า “บาบอ” คือผู้ฟื้นฟูปอเนาะดั้งเดิมของ ต.ท่ากำซำ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ให้กลายมาเป็นสถาบันศึกษาปอเนาะพัฒนาเยาวชนอยู่ในปัจจุบัน บนเส้นทางของปอเนาะที่บาบอได้ปลุกปั้นขึ้นมาเป็นเวลากว่า 28 ปี ทำให้เขาต้องสร้างศรัทธาและจิตวิญญาญคืนกลับให้กับ “โต๊ะปาเก” หรือเด็กปอเนาะทั้งหลาย ก่อนก้าวกลับคืนสู่เส้นทางสังคม

บนถนนของความเป็นโต๊ะครูในพื้นที่เสี่ยง ไม่มีสิ่งใดสะท้อนจิตวิญญาณของความเป็นครูได้มากไปกว่า การนำพานักเรียนของเขาไปให้ถึงจุดสูงสุดทางการเรียนรู้ด้านศาสนา

    แต่ด้วยเส้นแบ่งระหว่างความเป็นความตายของชุมชนที่รายล้อมไปด้วยปัญหายาเสพติด …ทางออกของโต๊ะครูคือการพิชิตปัญหาด้วย “หัวใจ”

[bws_related_posts]
อ่านเรื่องนี้แล้วคิดอย่างไร ?

About author View all posts Author website

Halal Life

Halal Life สื่อออนไลน์ที่นำเสนอแนวคิด และองค์ความรู้ที่ฮาลาล ผ่านเรื่องราว ผ่านมุมมอง และผ่านประสบการณ์ของหลากหลายผู้คน เพื่อเชื่อมโยงผู้คนที่ใช้ชีวิตในแบบฮาลาลเข้าไว้ด้วยกัน