fbpx

ตอบคำถามเพื่อนต่างศาสนิก ว่าด้วยเรื่องการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน

เป็นประจำทุกปีที่ชาวมุสลิมจะทำการ ถือศีลอด ในเดือนรอมฎอน สำหรับใครที่อาจสงสัยว่าทำไมชาวมุสลิมต้องอดอาหารและทรมานตัวเองตลอดทั้งเดือนแบบนั้นด้วย หรืออาจมีคำถามมากมายสารพัด เราจึงอยากลองช่วยตอบบางคำถามที่เพื่อนๆ หลายคนอาจยังสงสัยว่า ทำไมมุสลิมต้องถือศีลอด

 

ทำไมมุสลิมต้อง ถือศีลอด ในเดือนรอมฎอน

ถึงแม้ในยุคสมัยปัจจุบันจะมีเหตุผลมากมายที่เราสามารถยกมารองรับการถือศีลอด แต่ถึงกระนั้นเราก็ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าเหตุผลสำคัญที่สุดที่ชาวมุสลิมถือศีลอดในเดือนรอมฎอนคือความศรัทธาและความยำเกรงในพระเจ้า

การถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเป็นหนึ่งในหลักปฏิบัติ 5 ประการของชาวมุสลิม ที่ประกอบไปด้วย การปฏิญาณตน การละหมาด การถือศีลอดในเดือนรอมฎอน การจ่ายซะกาต และการประกอบพิธีฮัจญ์

โดยในคัมภีร์อัลกุรอาน ซูเราะห์(บท)ที่ 2 อายะห์(วรรค)ที่ 185 ได้ระบุไว้ว่า

“เดือนรอมฎอนนั้น เป็นเดือนที่อัลกรุ-อานได้ถูกประทานลงมาในฐานะเป็นข้อแนะนำสำหรับมนุษย์ และเป็นหลักฐานอันชัดเจนเกี่ยวกับข้อแนะนำนั้น และเกี่ยวกับสิ่งที่จำแนกระหว่างความจริงกับความเท็จ ดังนั้นผู้ใดในหมูพวกเจ้าเข้าอยู่ในเดือนนั้นแล้ว ก็จงถือศีลอดในเดือนนั้น และผู้ใดป่วย หรืออยู่ในการเดินทาง ก็จงถือใช้ในวันอื่นแทน อัลลอฮ์ทรงประสงค์ให้มีความสะดวกแก่พวกเจ้า และไม่ทรงให้มีความลำบากแก่พวกเจ้าและเพื่อที่พวกเจ้าจะได้ให้ครบถ้วน ซึ่งจำนวนวัน(ของเดือนรอมฎอน) และเพื่อพวกเจ้าจะได้ให้ความเกรียงไกรแด่อัลลอฮ์ในสิ่งที่พระองค์ทรงแนะนำแก่พวกเจ้า และเพื่อพวกเจ้าจะขอบคุณ”

 

ระยะเวลาของการ ถือศีลอด ในเดือนรอมฎอน

การถือศีลอดของชาวมุสลิมนั้นไม่สามารถระบุเวลาที่แน่นอนตามนาฬิกาได้ เนื่องจากการเริ่มต้นและสิ้นสุดการถือศีลอดในแต่ละวันนั้น ขึ้นอยู่กับการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ โดยจะเริ่มต้นตั้งแต่เวลาฟ้าสาง หรือเข้าเวลาละหมาดศุบฮิในช่วงย่ำรุ่ง จนถึงเวลาดวงอาทิตย์ตกหรือเข้าเวลาละหมาดมักริบในช่วงเย็น

โดยการถือศีลอดที่เป็นภาคบังคับสำหรับมุสลิมทุกคนที่บรรลุนิติภาวะแล้วนั้น กำหนดในกระทำในเดือนรอมฎอน เดือนที่ 9 ตามปฏิทินอิสลาม หรือปฏิทินฮิจเราะห์ ซึ่งเป็นปฏิทินระบบจันทรคติ ที่นับวันตามการโคจรของดวงจันทร์ และนับวันใหม่เมื่อดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า

ปฏิทินอิสลามมี 12 เดือน ซึ่งแต่ละเดือนมี 29 – 30 วันขึ้นอยู่การการโคจรของดวงจันทร์ในเดือนนั้นๆ เป็นเหตุผลให้การกำหนดวันเริ่มต้นเดือนรอมฎอนของชาวมุสลิมยังคงต้องใช้การดูดวงจันทร์เป็นหลัก แต่ถึงกระนั้นก็มีบางประเทศที่กำหนดวันเริ่มต้นเดือนรอมฎอนล่วงหน้าด้วยวิธีคำนวณตามหลักดาราศาสตร์

ปีนี้นี้คือที่ 1439 ตามปฏิทินอิสลาม หรือปฏิทินฮิจเราะห์ ซึ่งเริ่มนับเมื่อครั้งที่ท่านศาสนทูตมุฮัมหมัด อพยพออกจากเมืองมักกะฮ์ไปยังเมืองมะดีนะฮ์ ที่ภาษาอาหรับเรียกว่าการ ฮิจเราะห์ เพื่อหลีกเลี่ยงจากการอธรรมของชาวกุเรช (ชาวเมืองมักกะฮ์) ที่มีต่อผู้นับถือศาสนาอิสลาม

 

การถือศีลอด ในเดือนรอมฎอน ต้องทำอะไรบ้าง

การถือศีลอดไม่เพียงแค่ต้องงดการกินและการดื่มเท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึงการออกห่างจากสิ่งที่เป็นบาป และสิ่งที่ทำให้ห่างไกลจากการยำเกรงพระผู้เป็นเจ้า ทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ อีกด้วย

นอกจากละเว้นการกินดื่มและการทำบาปแล้ว เดือนรอมฎอนยังเป็นเดือนการทำคุณงามความดีและการขออภัยโทษต่อความผิดบาปที่เกิดขึ้นตลอดทั้งปีที่ผ่านมา ชาวมุสลิมจึงใช้โอกาสนี้ในการทำความดี แสวงหาความโปรดปราณจากพระผู้เป็นเจ้า

ท่านศาสนทูตมุฮัมหมัด (ขอสันติมีแด่ท่าน) ได้กล่าวว่า

ผู้ใดที่ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนด้วยความศรัทธามั่นและหวังในผลบุญ บาปของเขาที่ผ่านมาจะถูกอภัยโทษให้

ซะโฮรและอิฟตอร

สำหรับผู้ที่จะทำการถือศีลอดนั้นต้องทานอาหารในช่วงก่อนเวลาฟ้าสาง เรียกว่า อาหารซะโฮร และทานอีกครั้งในช่วงหลังดวงอาทิตย์ตก เรียกว่า อาหารอิฟตอร หรือที่คนไทยเรียกติดปากว่า อาหารละศีลอด โดยการละศีลอดนั้นศาสนาส่งเสริมให้เริ่มต้นด้วยการกินผลอินทผาลัม และตามด้วยน้ำเปล่า

ละหมาดตะรอเวียะห์

ในเดือนรอมฎอนชาวมุสลิมจะทำการละหมาดในยามค่ำคืน เรียกว่าละหมาดตะรอเวียะห์ โดยส่งเสริมให้ไปละหมาดร่วมกันที่มัสยิด ซึ่งจะทำการละหมาดหลังจากละหมาดอิชาอฺ (ละหมาดเวลาสุดท้ายของภาคบังคับ) หรือในประเทศไทยก็ช่วงเวลาประมาณสองทุ่ม

 

ใครบ้างที่ไม่ต้อง ถือศีลอด ในเดือนรอมฎอน

ถึงแม้การถือศีลอดในเดือนรอมฎอนจะเป็นภาคบังคับสำหรับมุสลิมที่บรรลุนิติภาวะแล้ว แต่ก็ยังมีข้อยกเว้นสำหรับบางคนดังนี้ คนที่เจ็บป่วย หญิงที่มีประจำเดือน หญิงที่ให้นมบุตร หญิงที่ตั้งครรภ์ คนแก่ชรา และคนเดินทางไกล สำหรับผู้ที่ได้รับการยกเว้นศาสนามีเงื่อนไขให้ชดใช้แตกต่างกันไป

อ่านเรื่องนี้แล้วคิดอย่างไร ?

About author View all posts Author website

Halal Life

Halal Life สื่อออนไลน์ที่นำเสนอแนวคิด และองค์ความรู้ที่ฮาลาล ผ่านเรื่องราว ผ่านมุมมอง และผ่านประสบการณ์ของหลากหลายผู้คน เพื่อเชื่อมโยงผู้คนที่ใช้ชีวิตในแบบฮาลาลเข้าไว้ด้วยกัน