fbpx

อัล-กอรอวียีน มหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่สุดในโลก ก่อตั้งโดยสตรีมุสลิม

หลายคนอาจเข้าใจว่า Oxford, Cambridge ในประเทศอังกฤษ หรือ Harvard ในสหรัฐอเมริกา เป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่สุดในโลก

แต่นั่นอาจเป็นความเข้าใจที่ผิด

เพราะในความเป็นจริง มหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่สุดในโลกนั้นคือ มหาวิทยาลัย อัล-กอรอวียีน University of Al Quaraouiyine ที่ตั้งอยู่ในประเทศโมร็อกโก ซึ่งก่อตั้งโดยสตรีมุสลิมมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 859 และยังคงเปิดสอนอยู่จนกระทั่งปัจจุบัน

หรือเท่ากับเปิดสอนมาแล้ว 1,159 ปี !!

ฟาติมะฮ์ อัล-ฟิรีฮ์ยะห์ Fatima al-Fihri สตรีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย อัล-กอรอวียีน แห่งนี้ เป็นบุตรสาวของพ่อค้ามหาเศรษฐีที่อพยพมาจากเมืองค็อยรอวาน (ประเทศตูนีเซียในปัจจุบัน) มาอาศัยอยุ่ที่เมืองเฟซ ประเทศโมรอคโค ซึ่งขณะนั้นเป็นศูนย์กลางที่รุ่งเรืองในทุกๆ ด้านของโลกมุสลิมตะวันตกหรือที่เรียกกันว่า al-Maghrib

ด้วยความเป็นผู้หญิงที่พร้อมด้วยการศึกษาและศรัทธาต่ออิสลาม ฟาติมะฮ์ ปฏิญาณว่าจะใช้มรดกทั้งหมดเพื่อการสร้างมัสยิดและศูนย์การศึกษาให้แก่สังคมมุสลิม เธอได้ทำการสร้างมัสยิด ห้องสมุด โรงเรียน และสถานศึกษาระดับสูงที่รู้จักกันกันในชื่อ มหาวิทยาลัยอัล-กอรอวียีน ที่องค์การยูเนสโกยกให้เป็นสถาบันการศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดในโลกที่ยังคงเปิดทำการ

มหาวิทยาลัยอัล-กอรอวียีน เป็นที่รู้จักในฐานะเป็นแหล่งผลิตบัณฑิตที่มีชื่อเสียงมากมายของโลกมุสลิมในยุคสมัยนั้น เช่น นักคิดนักปรัชญาอย่าง อะบุล อับบาส (Abul-Abbas) นักกฎหมายผู้โด่งดังอย่าง มูฮัมมัด อัลฟาซี (Muhammad al-Fasi) นักเขียนและนักเดินทางคนสำคัญอย่างลีโอ แอฟริกานุส (Leo Africanus) รวมทั้งบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์อิสลามที่มีความเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยแห่งนี้ เช่น นักกฎหมายคนสำคัญของมัซฮับมาลีกี คือ อิบนี อัลอารอบี (Ibn al-Arabi, เสียชีวิตในปี ค.ศ. 1148) นักประวัติศาสตร์ผู้มีชื่อเสียงคือ อิบนี คอลดูน (Ibn Khaldun, เสียชีวิตในปี ค.ศ. 1406) และนักดาราศาสตร์คนสำคัญคือ อัลบิตรูจี หรือรู้จักในโลกตะวันตกในนาม Alpetragius (เสียชีวิตในปี ค.ศ. 1204)

มหาวิทยาลัยอัล-กอรอวียีน ยังเป็นแหล่งถ่ายโอนความรู้ระหว่างโลกมุสลิมและยุโรปที่สำคัญ ผู้มีชื่อเสียงและความสามารถที่ไม่ใช่มุสลิมหลายคนในอดีตก็ได้เดินทางมาศึกษาที่นี่ด้วยเช่นกัน ตัวอย่างเช่น Gerber of Auvergne ซึ่งต่อมาได้รับตำแหน่งพระสันตปาปาซิลเวสเตอร์ ที่ 2 (Pope Sylvester II) และเป็นผู้ที่ได้นำความรู้เรื่องเลขอารบิคและการใช้เลขศูนย์ไปเผยแพร่ให้แก่ชาวยุโรปในยุคกลาง รวมถึงหนึ่งในนักศึกษาที่มีชื่อเสียงที่สุดของมหาวิทยาลัยแห่งนี้คือ แพทย์และนักปรัชญาชาวยิวที่ชื่อ Maimonides เป็นผู้นำแนวคิดสำคัญของอิสลามหลายอย่างไปเผยแพร่ต่อให้กับชาวยิว

ในยุคสมัยที่โลกมุสลิมคลาดแคลนการคิดค้นและสร้างสรรค์เฉกเช่นปัจจุบัน เรื่องราวของ ฟาติมะฮ์ อัล-ฟิรีฮ์ยะห์ และ มหาวิทยาลัยอัล-กอรอวียีน ที่เธอก่อตั้งขึ้นเมื่อพันกว่าปีก่อน อาจจุดประกายให้เราในฐานะตัวแทนของพระผู้เป็นเจ้าบนหน้าแผ่นแผ่นดิน กลับมาเป็นกลุ่มชนที่เป็นผู้นำในการสร้างประโยชน์ให้แก่โลกและผู้คนได้อีกครั้ง

อ้างอิง :

อ่านเรื่องนี้แล้วคิดอย่างไร ?

About author View all posts Author website

Halal Life

Halal Life

Halal Life สื่อออนไลน์ที่นำเสนอแนวคิด และองค์ความรู้ที่ฮาลาล ผ่านเรื่องราว ผ่านมุมมอง และผ่านประสบการณ์ของหลากหลายผู้คน เพื่อเชื่อมโยงผู้คนที่ใช้ชีวิตในแบบฮาลาลเข้าไว้ด้วยกัน