fbpx

Tag - SavePalestine

กรีดร้องกลางดึก : ฝันร้ายจากจิตใจอันบอบช้ำของเด็กในกาซ่าที่ต้องเผชิญความรุนแรงของอิสราเอลตลอดหลายปีที่ผ่านมา

ขณะที่ฉนวนกาซ่ากำลังอยู่ในช่วงฟื้นฟูจากการโจมตี 11 วันของอิสราเอล เหล่าแม่ๆ ชาวปาเลสไตน์และเจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพจิตต่างก็กังวลว่า ผลกระทบทางจิตใจจากความรุนแรงจะยังคงฝังลึกอยู่ในตัวเด็กๆ...