fbpx

Tag - อ.มุสตอฟา อยู่เป็นสุข

อ.มุสตอฟา อยู่เป็นสุข ผู้เป็นครูแห่งครู  

            ในช่วงสามสิบกว่าปีที่ผ่านมา โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ นับได้ว่าเป็นแหล่งตักศิลาสำคัญในการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับอิสลาม และยังได้ผลิตนักวิชาการอิสลามคนสำคัญมากมาย ไม่ว่าจะเป็น อ.อัชอารีย์ เรืองปราชญ์ อ.อับดุลวาเฮด หวังประโยชน์ อ.ซิดดี๊ก...