fbpx

Tag - อันวาร์ หะยีเต๊ะ

Save Anwar ผู้ปลดเงื่อนไขความรุนแรง

  Save Anwar ผู้ปลดเงื่อนไขความรุนแรง มูฮำหมัด ดือราแม โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้(DSJ)                 อันวาร์ หะยีเต๊ะ ผู้ต้องขังคดีความมั่นคง ข้อหาอั้งยี่ซ่องโจร หรือที่รู้จักกันในวงการนักกิจกรรมชายแดนใต้ว่า อันวาร์ บูหงารายา...