fbpx

Tag - ทหาร

คำสารภาพบาปของอดีตทหารอิสราเอล

วิดีโอนี้มีความยาวประมาณ 40 นาที เป็นวิดีโอการบรรยายของ Eran Efrati อดีต ทหารอิสราเอล ซึ่งปลดประจำการตัวเองออกมาจากกองทัพอิสราเอลเพราะทนสภาพความโหดร้ายและไร้มนุษยธรรมที่ทหารอิสราเอลถูกปลูกฝังและล้างสมองให้ต้องกระทำกับเพื่อนมนุษย์ไม่ได้...