fbpx

Tag - ชีวิต ณ ที่เกิดเหตุ

“ซะการีย์ยา อมตยา” เขาเรียกผมว่าบทกวี

ซะการีย์ยา อมตยา” กวีหนุ่มชาวมุสลิมมลายูผู้มีบ้านเกิดในจัง­หวัดชายแดนภาคใต้ เขาสามารถทำความฝันของตนเองได้สำเร็จด้วยก­ารทำงานเขียนกวีอันเป็นที่รัก กระทั่ง บทกวีภาษาไทย “ไม่มีหญิงสาวในบทกวี”...

ปอเนาะ..โรงเรียนสอนชีวิต

โต๊ะครู ปอเนาะ เป็นครูสอนศาสนาอิสลาม ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อชีวิตของเยาวชนชาวมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้  โต๊ะครูนอกจากเป็นผู้รู้ด้านศาสนายังเป็นผู้ที่มีความใกล้ชิดกับชุมชน เพราะต้องดูแลเด็กๆ เยาวชนในพื้นที่ที่เข้ามาเรียนศาสนาแบบกินนอน...