fbpx

Tag - กลางฝูงแพะหลังหัก

กลางฝูงแพะหลังหัก : รวมเรื่องสั้นจากนักเขียนสาวปัตตานี

“กลางฝูงแพะหลังหัก” เป็นผลงานรวมเล่มของ “อุมมีสาลาม อุมาร” นักเขียนสาวรุ่นใหม่ผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็น “ศิลปินหน้าใหม่” (Young Thai Artist Award) สาขาวรรณกรรม ในปี ๒๕๕๕  ด้วยความคิดเห็นจากคณะกรรมการคัดสรรว่า...