fbpx

อังกฤษออกเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาปลอดดอกเบี้ย

graduation
นักศึกษามุสลิมชาวอังกฤษได้เฮ หลังจากรัฐบาลออกเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาปลอดดอกเบี้ยที่ถูกต้องตามหลักกฎหมายอิสลาม เพื่อดึงดูดนักศึกษาที่เป็นมุสลิมให้หันมาศึกษาระดับมหาวิทยาลัยมากขึ้น เนื่องจากเงินกู้ยืมแบบเก่าที่มหาวิทยาลัยมีนั้นเป็นเงินกู้ที่มีดอกเบี้ย ซึ่งเป็นที่ต้องห้ามสำหรับชาวมุสลิม

Omar Ali ประธานองค์การนักศึกษามุสลิม กล่าวว่า “มีนักศึกษามุสลิมจำนวนมากที่จบระดับวิทยาลัย แล้วตัดสินใจไม่เรียนต่อในระดับมหา วิทยาลัย เพราะไม่สามารถแบกรับค่าใช้จ่ายได้ ฉะนั้นเมื่อมีระบบการกู้ยืมแบบอิสลามนี้เข้ามา พวกเราจึงยินดีเป็นอย่างยิ่ง”

Mr. Willetts รัฐมนตรี ผู้กำกับดูแลมหาวิทยาลัย กล่าวว่า ทางรัฐบาลต้องการให้การเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยเป็นเรื่องง่าย  เราตระหนักดีว่า เยาวชนมุสลิมบางคน มักจะชะลอการเรียน เราจึงจำเป็นต้องออกระบบการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาสำหรับพวกเขา

ที่มา: muslimvillage.com

[bws_related_posts]

อ่านเรื่องนี้แล้วคิดอย่างไร ?

About author View all posts Author website

kamariah Ismael

kamariah Ismael

นักแปลผู้มีผลงานตีพิมพ์มาแล้วหลายเล่ม รู้และเข้าใจหลายภาษา ทั้งอังกฤษ มลายู และอาหรับ วาดหวังไว้ว่าจะพาผู้อ่าน Halal Life Magazine เปิดพรมแดนทางความรู้และความใจจากเรื่องราวของมุสลิมที่กระจายอยู่ทั่วโลก