fbpx

“Nita” กลุ่มผู้หญิงมากความสามารถ จากพื้นที่ชายแดนใต้

กลุ่มคนทำงานเพื่อสังคมในพื้นที่ชายแดนใต้ ยังคงมีให้คอลัมน์ Voice from South ได้ชื่นชมอยู่เรื่อยๆ โดยกลุ่มที่เราจะนำเสนอในวันนี้เป็นกลุ่มผู้หญิงตัวเล็กๆ แต่มีเป้าหมายและอุดมการณ์อันยิ่งใหญ่ พวกเธอได้นำความรู้ ความสามารถ และพลังทางใจที่มี ส่งต่อไปใช้เพื่อประโยชน์ของสังคมพื้นที่บ้านเกิด

มาทำความรู้จักพวกเธอไปพร้อมกัน กับ  “กลุ่ม Nita”

“กลุ่มนีตา มาจากรากศัพท์ของภาษามลายูคำว่า วานีตา ซึ่งมีความหมายว่า ผู้หญิง เราได้ตัดทอนคำหน้าไปให้เหลือเพียงนีตา แต่ก็ยังเข้าใจว่ามาจากคำนี้ เนื่องจากเป็นชื่อเล่นของเจ้าของงานทั้งสองที่มีชื่อเล่นว่า นี และ คีตา เป็นเพื่อนร่วมงานในสถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และเป็นผู้ทำงานศิลปะทัศนศิลป์อย่างต่อเนื่อง”  อ.รุซณี ซูสารอ สารอ ผู้ก่อตั้งกลุ่ม Nita ได้เล่าถึงที่มา

อ.รุซณี ซูสารอ อาจารย์สาขาวิชาศิลปศึกษา และ อ.คีตา อิสหรั่น อาจารย์สาขาวิชาทัศนศิลป์ ซึ่งเป็นคนคิดริเริ่มให้มีโครงการนี้เกิดขึ้น  ด้วยความสมัครใจและอยากทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานศิลปะ จึงได้รวบรวมกลุ่มผู้หญิงที่มีความสามารถในสาขางานต่างๆ ในพื้นที่ เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายกลุ่มผู้หญิงที่ขับเคลื่อนสิ่งดีๆ ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้

“เป้าหมายหลักของกลุ่ม Nita คือ การสร้างเวทีให้กับเยาวชนที่มีความสามารถในด้านศิลปะทุกแขนง และเปิดเวทีพูดคุยกันสำหรับกลุ่มผู้หญิงที่มีความสามารถในสาขาอื่นๆ  เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมดีๆ ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ เพื่อเปิดมุมมองและทัศนติที่ดีต่อเยาวชน และเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนมุสลิมะหฮ์”  อ.รุซณี เล่าอย่างภูมิใจ

กลุ่ม Nita เกิดขึ้นจากความสมัครใจ โดยไม่มีหน่วยงานใดเกี่ยวข้อง ดังนั้นในการจัดกิจกรรมหรือการดำเนินงานต่างๆ จึงเป็นลักษณะเพื่อนพี่น้องที่ช่วยกันคนละไม้คนละมือ แบ่งงานตามความถนัด โดยใช้งบประมานที่มีอยู่จากประเป๋าส่วนตัวช่วยๆ กันให้กิจกรรมเกิดขึ้น

และเมื่อพูดถึงผู้หญิงในสามจังหวัด คนภายนอกบางส่วนอาจจะมองไม่ออกว่าพวกเธอนั้นสามารถที่จะลุกขึ้นมาทำอะไรได้บ้าง ท่ามกลางความรุนแรงในพื้นที่ อ.รุซณี จึงได้ไขข้อข้องใจตรงนี้ไว้ว่า

“ด้วยความเป็นคนสามจังหวัดตั้งแต่เกิดผู้หญิงสามจังหวัดก็เหมือนกับผู้หญิงทุกที่  ไม่ได้มีความแตกต่างกันเลย ผู้หญิงที่นี้ก็มีบทบาทเสมอกันกับผู้ชายในหลายเรื่อง เช่น การศึกษา การทำงาน และปัจจุบันศักยภาพของผู้หญิงสามจังหวัดที่มีความคิดก้าวหน้ามากขึ้นกว่าเดิม สามารถขับเคลื่อนสิ่งดีๆ อย่างๆให้พื้นที่อย่างเห็นได้ชัด”

เรียกได้ว่ากลุ่ม Nita นี้ถือเป็นกระบอกเสียงเล็กๆ จากผู้หญิงสามจังหวัด ที่มีพลังมากพอที่จะบอกต่อสิ่งดีๆ ในพื้นที่นี้ ไปยังคนภายนอก

“การรวมตัวทำกิจกรรมต่างๆ นั้น เป็นงานอีเวนท์ผู้หญิงก็จริงแต่ผู้ชายก็สามารถรับรู้ และเข้ามามีส่วนร่วมได้ การแลกเปลี่ยนความคิดและมุมมองในทัศนคติของเหล่าบรรดาผู้หญิงที่มีความรู้และความสามารถ ทำให้รู้ว่าผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จในเรื่องของการศึกษาและหน้าที่การงานมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในพื้นที่ ซึ่งก็เป็นสิ่งชี้วัดอย่างหนึ่งว่า เหตุการณ์ความไม่สงบไม่ได้เป็นสิ่งที่ปิดกั้นคนในพื้นที่ แต่เป็นฉนวนของความกระหายความพัฒนา และพร้อมที่จะสร้างสิ่งดีๆ ขึ้นมาแทนที่สิ่งโหดร้ายเหล่านั้น

การช่วยกันสร้างสังคมไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตาม ความถนัดของแต่ละคนในพื้นที่ เป็นสิ่งที่ดีให้เยาวชนรุ่นต่อๆ ไปได้มีมุมมองและได้เห็นตัวอย่างที่ดี  โดยการสร้างภูมิเข้มแข็งของคนในพื้นที่นี้จะช่วยให้พวกเรามีความอยากที่จะต่อสู่กับความอยุติธรรมที่ได้ก่อตัวมานานในพื้นที่นี้  เราเชื่อว่าความเจริญทางสังคมเป็นอาวุธที่ทรงประสิทธิภาพมากกว่าการต่อสู้ด้วยความรุนแรง”

เห็นพลังอันยิ่งใจจากกลุ่มผู้หญิงตัวเล็กๆ แบบนี้แล้ว ก็น่าชื่นใจว่า คนรุ่นใหม่ที่เข้ามาขับเคลื่อนสังคมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ต่อไปนั้น คงจะได้รับการถ่ายทอดความคิดและทัศนคติที่ดีจากกลุ่มคนคนทำงานเพื่อสังคมต่างๆ อย่างเช่น “กลุ่ม Nita” นี้อย่างแน่นอน

 

อ่านเรื่องนี้แล้วคิดอย่างไร ?

About author View all posts

Azlan

Azlan

กองบรรณาธิการรุ่นเล็ก