fbpx

English Summer Camp 2015 by Halal Life

English-Summer-Camp-2015

ในยุคปัจจุบันนี้เราไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่าภาษาอังกฤษนั้นไม่มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิต แต่ตรงกันข้ามภาษาอังกฤษนั้นถือว่ามีความสำคัญต่อการใช้ชีวิตและต่อการดำเนินชีวิตเป็นอย่างมาก  ในปัจจุบันนี้โลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดมีการค้าขายระหว่างนานาประเทศทั่วโลกจึงต้องมีการกำหนดภาษากลางที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างกันขึ้นเพื่อให้การค้าขายรวมถึงการติดต่อสื่อสารมีความเข้าใจกัน ซึ่งภาษาที่ถูกเลือกมาใช้เป็นภาษากลางในการติดต่อนั่นคือ “ ภาษาอังกฤษ ”   และในปลายปีนี้กลุ่มประเทศทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ จะรวมกันเป็นหนึ่งมีการติดต่อค้าขายอย่างเสรี ในฐานะที่เราเป็นสมาชิกของหนึ่งในประเทศอาเซียนเราจึงมีความจำเป็นต้องเรียนรู้และฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษให้มีความชำนาญ

Halal life จึงได้ร่วมมือกับ Thai Halal Tour ร่วมกันจัดค่ายภาษาอังกฤษ English Summer Camp 2015 ขึ้น ณ ประเทศมาเลเซียและประเทศสิงคโปร์ระหว่างวันที่ 5-26 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา เพื่อเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษและเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้แก่เด็กๆที่เข้าร่วมค่ายดังกล่าว  โดยในขณะที่เด็กๆใช้ชีวิตอยู่ในมาเลเซียเด็กๆจะได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษจากครูพี่บังแอล และคณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยนานาชาติอิสลามมาเลเซีย และเมื่อเดินทางไปสิงคโปร์เด็กๆจะได้ท่องเที่ยวเชิงทัศนศึกษาตามสถานที่สำคัญๆเพื่อฝึกการใช้ชีวิตและเพื่อฝึกการใช้ภาษาอังกฤษให้มีความชำนาญมากยิ่งขึ้น

english_camp_01

เรารวมตัวกันเช้าวันที่ 5 เมษายน โดยนัดรวมตัวกันบริเวณห้องละหมาดของสนามบินนานาชาติดอนเมือง เมื่อพี่เลี้ยงและเด็กๆพร้อมแล้วเราก็เริ่มการเดินทางด้วยสายการบิน Air Asia บินตรงสู่ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย  เมื่อถึงที่หมายเราได้รับการต้อนรับอย่างดีจากครูพี่บังแอล คณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยนานาชาติอิสลามมาเลเซีย รวมถึงพี่เลี้ยงชาวต่างชาติที่จะคอยดูแลพวกเราตลอดค่ายอีกด้วย

ทางด้านของที่พักเราได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยนานาชาติอิสลามมาเลเซีย ให้พักในหอพักของนักศึกษามหาวิทยาลัยได้ ห้องพักที่เราพักมีแบบพักห้องละ 2 คน และพักแบบ 4 คน ทุกหอพักมีการป้องกันเน้นความปลอดภัยตลอด 24ชั่วโมง หอพักแต่ละหอจะมีเครื่องซักผ้า เครื่องปั่นแห้ง ไว้ให้บริการทุกหอซึ่งเราก็สามารถเข้าไปใช้บริการได้ หอพักจะแยกชาย-หญิง ชัดเจน นอกจากนี้เรายังมีสิทธิ์ใช้บริการต่างๆเหมือนกับนักศึกษาทุกประการ

english_camp_04

ด้านการเรียนการสอน ตลอดระยะเวลาที่เราอยู่ค่ายทั้ง 3 อาทิตย์ ในช่วงเช้าเราจะได้รับการสอนจากคณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยอิสลามนานาชาติมาเลเซียที่จะสอนเกี่ยวกับวิธีการคิด การอ่านและตีความเข้าใจเนื้อหาจากเนื้อเรื่อง การอ่านออกเสียง และการนำเอาภาษาอังกฤษไปใช้งานในสถานการณ์ต่างๆ ต่อจากนั้นในช่วงบ่ายเราจะได้พบกับครูพี่บังแอลที่เขาจะนำเอาบทเรียนที่เรียนไปในช่วงเช้ามาปรับเปลี่ยนให้กลายเป็นกิจกรรมที่เราสามารถร่วมสนุกกันได้ และเพื่อที่เราจะได้เข้าใจในเนื้อหานั้นๆมากยิ่งขึ้น เช่น การให้นักเรียนทำกิจกรรมกลุ่มแล้วออกไปนำเสนอหน้าชั้นเรียน หรือ การที่ให้พวกเราจับกลุ่มออกไปหานักศึกษาชาวต่างชาติที่มาจากหลากหลายทวีปทั่วโลกเพื่อสอบถามชื่อคณะที่กำลังศึกษา แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมความรู้ซึ่งกันและกัน จากนั้นครูพี่บังแอลจะให้พวกเราสรุปเนื้อหาย่อๆแล้วออกไปนำเสนอหน้าชั้นเรียน ซึ่งการเรียนการสอนเช่นนี้ถือเป็นการเรียนรู้ที่แท้จริงที่ประเทศไทยเรายังขาดการเรียนรู้เช่นนี้อยู่   นอกจากนี้ในทุกๆวันพุธและวันเสาร์ของทุกสัปดาห์เราจะได้ออกไปทัศนศึกษา ณ สถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญๆของประเทศมาเลเซีย เช่น ปุตราจายา ตึกแฝดปิโตรนาส มัสยิดยาเมะ เป็นต้น หลังจบค่ายเราทุกคนจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองจากมหาวิทยาลัย

ทางด้านของอาหาร ทุกหอพักในมหาวิทยาลัยจะมีโรงอาหารหรือที่นักศึกษามหาวิทยาลัยจะเรียกกันว่า “แคนทีน” กระจายตัวอยู่ทั่วไปเราสามารถเลือกหาร้านอาหารที่เราถูกใจทานได้ ทุกๆร้านอาหารในมหาวิทยาลัยอาหารจะฮาลาลหมด และในทุกๆสัปดาห์พี่เลี้ยงจะให้เงินเราใช้ในการซื้ออาหารเพื่อฝึกฝนการใช้ชีวิต การบริหารเงินด้วยตัวเอง เพื่อที่เด็กๆจะได้มีระเบียบวินัยในตัวเองมากยิ่งขึ้น

english_camp_03

หลังจากที่เราได้ฝึกฝนได้เรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษ ณ ประเทศมาเลเซียเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เราได้เดินทางต่อไปยังประเทศสิงคโปร์เพื่อนำสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เมื่อเราเดินทางถึงสนามบินนานาชาติชางงีแล้วเราได้เดินทางต่อไปยังโรงแรมที่พักโดยใช้รถไฟฟ้า เราได้ฝึกวิธีการใช้บัตรโดยสารสำหรับการเดินทางในต่างประเทศ การเติมเงินใส่บัตรโดยสารเมื่อเราจะเดินทางเป็นต้น  หลังจากที่เราได้ฝากสัมภาระไว้ที่โรงแรมที่พักเป็นที่เรียบร้อยแล้วพวกเราได้เดินทางต่อไปยัง Universal Studios Singapore ที่นั่นเราได้เล่นเครื่องเล่นที่มีความตื่นตาตื่นใจมากมาย เช่น  Mummy , Jurassic Park , Shrek 4D Adventure เรายังได้ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับพนักงานขณะซื้ออาหารและเครื่องดื่ม หรือในขณะที่เราเลือกซื้อของฝาก  นอกจากเราจะไป Universal Studios แล้วเรายังได้เดินทางไปเก็บภาพสัญลักษณ์ของสิงคโปร์ นั่นคือสิงโตพ่นน้ำ หรือที่เรารู้จักกันว่า “ เมอร์ไลอ่อน ” เพื่อเก็บภาพเป็นความประทับใจว่าครั้งหนึ่งเราได้มาเยือนสิงคโปร์แล้ว

โดยสรุปแล้วค่ายนี้ถือว่ามีความเพียบพร้อมในทุกๆเรื่องทั้งระยะเวลาที่จัดขึ้น คณะวิทยากรที่สอน กิจกรรมต่างๆ สถานที่ทัศนศึกษา สถานที่เรียน สถานที่พัก ทุกอย่างถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก ค่ายนี้ถือเป็นค่ายที่ฝึกให้เด็กสามารถเอาตัวรอดในสถานการณ์ที่คับขันได้ รู้จักดูแลช่วยเหลือตนเอง รู้จักบริหารเงินบริหารเวลา อีกทั้งยังฝึกให้เด็กมีความกล้าแสดงออก รวมถึงฝึกให้เด็กใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด หากท่านใดสนใจกิจกรรมดีๆเช่นนี้สามารถติดตามข่าวสารได้จาก Halal Life


english_camp_02english_camp_05 english_camp_06 english_camp_07 english_camp_08 english_camp_09 english_camp_10

เรื่อง : อินทัช รัมมะพันธ์

[bws_related_posts]

อ่านเรื่องนี้แล้วคิดอย่างไร ?

About author View all posts Author website

Halal Life

Halal Life

Halal Life สื่อออนไลน์ที่นำเสนอแนวคิด และองค์ความรู้ที่ฮาลาล ผ่านเรื่องราว ผ่านมุมมอง และผ่านประสบการณ์ของหลากหลายผู้คน เพื่อเชื่อมโยงผู้คนที่ใช้ชีวิตในแบบฮาลาลเข้าไว้ด้วยกัน