fbpx

Author - Romlee Charif

ดั่งเวลาหยุดนิ่งที่เกียวโป สำรวจย่านมุสลิมใจกลางกรุงมะนิลาในวันฝนพรำ

วันนี้วันศุกร์เราจึงต้องหยุดอยู่ที่มัสยิด…. มะนิลาเช้านี้ที่ฝนตกปรอยๆ อากาศจึงไม่ร้อนและอบอ้าวอย่างที่หาข้อมูลก่อนมา เกียวโปคือย่านมุสลิมที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงมะนิลา มีมัสยิดโดมทองตั้งตระหง่านให้พอผ่านมาและสังเกตได้ชัดอย่างไม่ยากเย็นนัก...