fbpx

Author - อับดุลเอาว์วัล สิดิ

เมื่ออิสลามในบ้านเราถูกทำให้พูดได้ด้วยจิตสำนึกแห่งยุคสมัย

นักวิชาการทางด้านภาษามีความเห็นว่า ตัวบทที่ประกอบด้วยตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ที่ใช้แทนตัวอักษรต่างๆ ไม่อาจจะสื่อสารสิ่งใดได้หากไม่มีผู้ใดมาทำให้มันพูดได้...

ผู้หลอกลวงนั้นสำเร็จเพียงครั้งเดียว

ราวๆ ปี ค.ศ.2005 ซึ่งเป็นปีแรกที่เริ่มเรียนชั้นมัธยมปลายที่ประเทศตุรกี ปีนั้นเรานักเรียนไทยในตุรกีจำนวนสิบคน เข้าเรียนชั้นมัธยมปลายในโรงเรียนอิหม่ามเคาะฏีบที่จังหวัดเมอร์ซินที่ประเทศตุรกี โรงเรียนเราอยู่ในอำเภอเล็กๆ ติดชายทะเลเมดิเตอร์เรเนียน...