fbpx

อิสลามกำลังเติบโตในไต้หวัน

03
ไต้หวันมีมุสลิมอยู่ราว 170,000 คน โดยเป็นชาวไต้หวันเพียงแค่ 60,000 คนเท่านั้น ส่วนที่เหลือเป็นลูกหลานของคนชนชาติฮุ่ยที่อพยพมาจากจีนแผ่นดินใหญ่ในช่วงปลายปี 1940 และมุสลิมต่างชาติที่อพยพเข้ามาทำงานในไต้หวัน

ถึงแม้มุสลิมในไต้หวันจะต้องเผชิญกับการเลือกปฏิบัติและไม่ได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติศาสนกิจได้อย่างอิสระ อย่างเช่นทหารมุสลิมนายหนึ่งบอกว่า เขาต้องหัดทำอาหารเอง เพราะในกองทัพไม่มีอาหารสำหรับมุสลิม เพียงแต่แยกอาหารให้ทานเป็นเมนูปลาแทน แต่ก็ไม่ได้ทำให้เกิดความขัดแย้งใดๆ เพราะลักษณะนิสัยของคนจีนมักจะเคารพผู้ที่มีศาสนาในหัวใจ พวกเขามองว่า ใครก็ตามที่ไปมัสยิด โบสถ์ หรือวัด ถือว่าเป็นคนดี

อย่างไรก็ตามทางการเองก็พยายามดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวตะวันออกกลางโดยจะจัดให้มีบรรยากาศการเฉลิมฉลองในทุกวันศุกร์ เชิญชวนผู้คนต่างเชื้อชาติมาละหมาดพร้อมเพรียงกันและทำอาหารโฮมเมดตามแบบชนชาติของตนแล้วมาแลกเปลี่ยนสังสรรค์กัน

 

ที่มา : MuslimVillage.com

อ่านเรื่องนี้แล้วคิดอย่างไร ?

About author View all posts Author website

kamariah Ismael

kamariah Ismael

นักแปลผู้มีผลงานตีพิมพ์มาแล้วหลายเล่ม รู้และเข้าใจหลายภาษา ทั้งอังกฤษ มลายู และอาหรับ วาดหวังไว้ว่าจะพาผู้อ่าน Halal Life Magazine เปิดพรมแดนทางความรู้และความใจจากเรื่องราวของมุสลิมที่กระจายอยู่ทั่วโลก