fbpx

นักวิชาการอินโดฯ เรียกร้องยารักษาโรคที่ฮาลาล

นักวิชาการของอินโดนีเซีย เรียกร้องให้ใช้หลักการฮาลาลในการผลิตยาและวัคซีนชนิดต่างๆ โดยให้มีฉลากและการรับรองที่ชัดเจนสำหรับชาวมุสลิมด้วย

Marouf Amin ประธานสภาอุลามาอฺแห่งอินโดนีเซีย (MUI) กล่าวว่า เวชภัณฑ์และยารักษาโรคต่างๆ ก็ไม่แตกต่างจากอาหารที่รับประทาน หากเราต้องบริโภคก็จำเป็นต้องเป็นสิ่งที่ฮาลาล โดยเขาระบุว่ารัฐบาลจะต้องปกป้องประชากรมุสลิมของตนไม่ให้ไปบริโภค ยา หรือวัคซีนที่ ฮะรอม เพราะการบริโภคผลิตภัณฑ์ที่ฮาลาล เป็นส่วนหนึ่งของการศรัทธาของชาวมุสลิม

ปัญหาเรื่องฮาลาล ฮะรอมในอินโดนีเซียจำเป็นต้องมีการออกกฏหมายมาควบคุม เพราะอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีมุสลิมมากถึง 86.1% ของประชากร 235 ล้านคน นอกจากอาหารที่ต้องมีตราฮาลาลแล้ว ยารักษาโรคก็ต้องมีความชัดเจนในเรื่องนี้ด้วย

ที่มา : IINA ภาพ : onislam.net

อ่านเรื่องนี้แล้วคิดอย่างไร ?

About author View all posts Author website

kamariah Ismael

kamariah Ismael

นักแปลผู้มีผลงานตีพิมพ์มาแล้วหลายเล่ม รู้และเข้าใจหลายภาษา ทั้งอังกฤษ มลายู และอาหรับ วาดหวังไว้ว่าจะพาผู้อ่าน Halal Life Magazine เปิดพรมแดนทางความรู้และความใจจากเรื่องราวของมุสลิมที่กระจายอยู่ทั่วโลก