fbpx

ทหารสหรัฐแฉ อเมริกาคือขบวนการก่อการร้ายที่แท้จริง

คลิปวิดีโอที่อ้างว่า เป็นคำพูดของอดีตทหารสหรัฐ ที่พูดถึงความเลวร้ายของสงครามที่รัฐบาลของตนเองสร้างความชอบธรรมขึ้นมารองรับก่ อนส่งกองทัพเข้าไปทำลายร้างชนชาติอื่น

อ่านเรื่องนี้แล้วคิดอย่างไร ?

About author View all posts Author website

Halal Life

Halal Life

Halal Life สื่อออนไลน์ที่นำเสนอแนวคิด และองค์ความรู้ที่ฮาลาล ผ่านเรื่องราว ผ่านมุมมอง และผ่านประสบการณ์ของหลากหลายผู้คน เพื่อเชื่อมโยงผู้คนที่ใช้ชีวิตในแบบฮาลาลเข้าไว้ด้วยกัน