fbpx

Tag - เกษตรกรทางลือก

“พอเพียง เพราะเข้าใจ” ชีวิตที่อยู่เป็นแล้วมีความสุขของ สมชาย สมานตระกูล

ไม่ว่าใครก็ล้วนอยากมีชีวิตที่เป็นสุข แต่มุมมองของความสุขของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน อาจารย์สมชาย สมานตระกูล เป็น “ครูภูมิปัญญา” รุ่นที่ ๒ สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับการแต่งตั้งจากสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ...