fbpx

Tag - ฮะมาส

ชัยคฺ อะหฺมัด ยาซีน ผู้นำทางจิตวิญญาณแห่งปาเลสไตน์

ชัยคฺ อะหฺมัด ยาซีน (อะหฺมัด อิสมาอีล ฮะซัน ยาซีน) เกิดปี 1938 ในหมู่บ้านญูเราะฮฺซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของฉนวนกาซา พ่อของท่านเสียชีวิตขณะที่ท่านมีอายุได้ประมาณ 3 ขวบ ปี 1948 ช่วงสงครามอาหรับ-อิสราเอล...