fbpx

Tag - อียิปต์

อียิปต์อนุญาต 3 ผู้แทนระดับสูง ผ่านชายแดนเข้ากาซ่า

สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานว่า ทหารอียิปต์ได้อนุญาตให้ทูตปาเลสไตน์ และทูตมาเลเซีย พร้อมอาสาสมัครอีก 1 คน ผ่านด่านเราะห์ฟะห์ออกจากอียิปต์ เพื่อนำความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมไปยังฉนวนกาซ่า แหล่งข่าวระบุว่า 3...