fbpx

Tag - อิหร่าน

อิหร่าน คือเพื่อนรักของอิสราเอล

“อิหร่าน คือเพื่อนรักของอิสราเอล และเราไม่เคยคิดจะเปลี่ยนแปลงจุดยืน ในความสัมพันธ์ระหว่างเรากับกรุงเตหะราน” คุณอาจไม่เชื่อว่านี่คือคำพูดของ นายยิตซัค ราบิน อดีตนายกรัฐมนตรีของอิสราเอล อิหร่าน และ อิสราเอล...