fbpx

Tag - อัชอะรีย์ เรืองปราชญ์

อัชอะรีย์ เรืองปราชญ์ : เปลี่ยนมุสลิมไทย ด้วยการขับเคลื่อนปัจจุบัน

อ.อัชอะรีย์ เรืองปราชญ์ เป็นนักวิชาการอิสลามหหรือที่เราเรียกติดปากว่าโต๊ะครู คลุกคลีกับงานพัฒนาเยาวชนมาตลอดนับตั้งแต่สมัยยังเป็นนักศึกษา...