fbpx

Tag - สิทธิสตรี

ชวนดูสารคดี ฮิญาบ ในรายการ ก(ล)างเมือง

ทุกวันนี้แม้คนจะหันมามองและให้การยอมรับอิสลามมากขึ้น แต่ก็มีบางเรื่องที่ยังคงต้องการความเข้าใจ เช่น “ฮิญาบ” หนึ่งในเครื่องแบบที่เป็นเสมือนสัญลักษณ์ทางศาสนาของอิสลาม หรือบางคนอาจมองเห็นเป็นสัญลักษณ์ของการแบ่งเพศก็ตามนั้น...