fbpx

Tag - สลามประเทศไทย

สันติมีแด่ท่าน : รายการทางนำชีวิตอิสลาม ชุด สลามประเทศไทย

รายการทางนำชีวิตอิสลาม ชุด สลามประเทศไทย ตอนที่ 26 สันติมีแด่ท่าน ออกอากาศ วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2559 เวลา 04.00 – 04.30 น. ระนอง จังหวัดที่มักถูกมองข้ามจากใครหลายคนเมื่อครั้งอดีต...

ชีวิตใหม่ : รายการทางนำชีวิตอิสลาม ชุด สลามประเทศไทย

รายการทางนำชีวิตอิสลาม ชุด สลามประเทศไทย ตอนที่ 25 ชีวิตใหม่ ออกอากาศ วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2559 เวลา 04.00 – 04.30 น. คงเป็นเพราะภาพของน้ำทะเลสีครามและใสดั่งกระจกกับหาดทรายขาวทอดยาว ที่พลิกโฉมหน้าเกาะหลีเป๊ะ จากเกาะเล็กๆ...

กล้าทะเล : รายการทางนำชีวิตอิสลาม ชุด สลามประเทศไทย

รายการทางนำชีวิตอิสลาม ชุด สลามประเทศไทย ตอนที่ 24 กล้าทะเล ออกอากาศ วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2559 เวลา 04.00 – 04.30 น. ภาพความงดงามของมัสยิดและชุมชนที่ดูเหมือนจะลอยอยู่บนน้ำทะเลของอ่าวพังงา คงเป็นภาพที่คุ้นตาของใครหลายคน...

มรสุมอันดามัน : รายการทางนำชีวิตอิสลาม ชุด สลามประเทศไทย

รายการทางนำชีวิตอิสลาม ชุด สลามประเทศไทย ตอนที่ 23 มรสุมอันดามัน ออกอากาศ วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2559 เวลา 04.00 – 04.30 น. กระบี่ จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามันที่เป็นหนึ่งในหมุดหมายสำคัญของนักเดินทางจากทุกมุมโลก...

ฮาลาบาลา แว้งที่รัก : รายการทางนำชีวิตอิสลาม ชุด สลามประเทศไทย

รายการทางนำชีวิตอิสลาม ชุด สลามประเทศไทย ตอนที่ 21 ฮาลาบาลา แว้งที่รัก ออกอากาศ วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2559 เวลา 04.00 – 04.30 น. นราธิวาส...

มุสลิมปากยูน : รายการทางนำชีวิตอิสลาม ชุด สลามประเทศไทย

รายการทางนำชีวิตอิสลาม ชุด สลามประเทศไทย ตอนที่ 17 มุสลิมปากยูน ออกอากาศ วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2559 เวลา 04.00 – 04.30 น. อาจเป็นเพราะภาพความสงบและงดงามของเมืองเล็กๆ ท่ามกลางขุนเขาและทะเลสาบ ที่ทำให้ ปากพะยูน อำเภอเล็กๆ...

มุสลิมเมืองเพชร : รายการทางนำชีวิตอิสลาม ชุด สลามประเทศไทย

รายการ ทางนำชีวิต อิสลาม ชุด สลามประเทศไทย ตอนที่ 14 มุสลิมเมืองเพชร ออกอากาศ วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2559 เวลา 04.00 – 04.30 น. ด้วยความที่เป็นเมืองที่เคยรุ่งเรืองมาตั้งแต่เมื่อครั้งโบราณ...

มุสลิมริมฝั่งโขง : รายการทางนำชีวิตอิสลาม ชุด สลามประเทศไทย

รายการทางนำชีวิตอิสลาม ชุด สลามประเทศไทย ตอนที่ 13 มุสลิมริมฝั่งโขง ออกอากาศ วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2559 เวลา 04.00 – 04.30 น. หนองคาย เมืองชายแดนไทยลาวอันเงียบสงบ ทอดตัวยาวอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงที่เป็นอาณาเขตกั้นกลางระหว่างสองประเทศ...

ผู้พิทักษ์ศีลธรรม : รายการทางนำชีวิตอิสลาม ชุด สลามประเทศไทย

รายการทางนำชีวิตอิสลาม ชุด สลามประเทศไทย ตอนที่ 11 ผู้พิทักษ์ศีลธรรม ออกอากาศ วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2559 เวลา 04.00 – 04.30 น. ในอดีต อาจเป็นเพราะหาดทรายขาวทอดตัวยาวตลอดโค้งอ่าวที่ดึงดูดนักเดินทางจากทั่วทุกมุมโลก...

มลายูพลัดถิ่น : รายการทางนำชีวิต อิสลาม ชุด สลามประเทศไทย

รายการทางนำชีวิตอิสลาม ชุด สลามประเทศไทย ตอนที่ 9 มลายูพลัดถิ่น ออกอากาศ วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2559 เวลา 04.00 – 04.30 น. อาคารไม้รูปทรงโบราณที่เป็นมัสยิดหลังแรกของชุมชนมุสลิมคลองบางโพธิ์ ยังคงยืนตระหง่านอยู่กลางชุมชนที่นี่...

มุสลิมสามหมอก : รายการทางนำชีวิต อิสลาม ชุด สลามประเทศไทย

รายการทางนำชีวิตอิสลาม ชุด สลามประเทศไทย ตอนที่ 6 มุสลิมสามหมอก ออกอากาศ วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2559 เวลา 04.00 – 04.30 น. แม่สะเรียง อำเภอหนึ่งของแม่ฮ่องสอน จังหวัดที่ส่วนใหญ่ของพื้นที่เป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน...

แง่งามของความต่าง : รายการ ทางนำชีวิต อิสลาม ชุด สลามประเทศไทย

รายการ ทางนำชีวิต อิสลาม ชุด สลามประเทศไทย ตอนที่ 5 แง่งามของความต่าง ออกอากาศ วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2559 เวลา 04.00 – 04.30 น. มากบ้าง น้อยบ้าง ใช่หรือไม่ว่าเราทุกคนล้วนมีความแตกต่างกันไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ถึงแม้จะศรัทธาเดียวกัน...

วิถีแห่งผู้กล้า : ทางนำชีวิต อิสลาม ชุด สลามประเทศไทย

รายการ ทางนำชีวิต อิสลาม ชุด สลามประเทศไทย ตอนที่ 4 วิถีแห่งผู้กล้า ออกอากาศ วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559 เวลา 04.00 – 04.30 น. จากเทือกเขาสูงในประเทศปากีสถานและอัฟกานิสถาน ชาวมุสลิมปาทานเดินทางไกลผ่านหลายดินแดน พานพบกับหลากเรื่องราว...

มุสลิมกรุงเก่า : รายการทางนำชีวิต อิสลาม ชุด สลามประเทศไทย

รายการทางนำชีวิตอิสลาม ชุด สลามประเทศไทย ตอนที่ 3 มุสลิมกรุงเก่า ออกอากาศ วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2559 เวลา 04.00 – 04.30 น. หลักฐานสำคัญประการหนึ่งที่ช่วยยืนยันความเก่าแก่ของการเข้ามาตั้งรกรากของชาวมุสลิมในประเทศไทย...

บ้านนอกกรุงเทพฯ : ทางนำชีวิต อิสลาม ชุด สลามประเทศไทย

รายการ ทางนำชีวิต อิสลาม ชุด สลามประเทศไทย ตอนที่ 2 บ้านนอกกรุงเทพฯ ออกอากาศ วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2559 เวลา 04.00 – 04.30 น. กรุงเทพฯ มหานครที่ไม่เคยหลับใหล เมืองที่เต็มไปด้วยตึกระฟ้าและเวลาดูเหมือนจะเดินเร็วกว่าปกติ...

มุสลิมมหานคร : ทางนำชีวิต อิสลาม ชุด สลามประเทศไทย

รายการ ทางนำชีวิต อิสลาม ชุด สลามประเทศไทย ตอนที่ 1 มุสลิมมหานคร ออกอากาศ วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2559 เวลา 04.00 – 04.30 น. ท่ามกลางความเจริญและการเติบโตของตึกสูงระฟ้าบนถนนเจริญกรุง...