fbpx

Tag - ยีติ๊ก

ศุกรีย์ สะเร็ม เราเป็นใครในบ้านของเรา

เคยสงสัยและตั้งคำถามกับตัวเองไหมว่า บรรพบุรุษของเราเป็นใครและมาจากไหน ทำไมเราถึงได้เป็นคนมุสลิมในแผ่นดินที่ประชากรส่วนใหญ่นับถือคนละศาสนากับเรา ศุกรีย์ สะเร็ม หรือที่เพื่อนสนิทเรียก “บังยี ติ๊ก”  ก็เช่นเดียวกันที่สงสัยและเฝ้าถามตัวเองเรื่อยมา  ...