fbpx

Tag - มุสลิม

มุอัลลัฟสันติชนเผยสถิติคนสนใจในอิสลาม

เว็บไซต์ของโครงการอบรมผู้สนใจอิสลาม มูลนิธิสันติชน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้ความรู้ความใจในอิสลามแก่คนต่างศาสนิก เผยแผนภาพแสดงสถิติผู้เข้ารับการอบรมและเข้ารับอิสลาม ประจำเดือน ตุลาคม 2557 ที่มีผู้สนใจเข้ารับการอบรมสูงถึง 55 คน โดยแบ่งเป็นเพศชาย 16...