fbpx

Tag - มุญาฮิด วงษ์มณี

มุญาฮิด วงษ์มณี : เปลี่ยนมุสลิมไทย ด้วยการออกแบบอนาคต

มุญาฮิด วงษ์มณี เป็นสื่อสารมวลชนมุสลิมที่มีความคิดสร้างสรรค์สูง เคยร่วมกับเพื่อนๆผลักดัน “ดีนไดอารี่” นิตยสารวัยรุ่นเมื่อสิบกว่าปีก่อน จนสามารถดึงวัยรุ่นมุสลิมที่ไม่ค่อยเอาเรื่องเอาราวกับศาสนาให้หันกลับมาสนใจเรื่องหลักการศาสนาได้อย่างแยบยล...