fbpx

อาหารฮาลาล อาหารเพื่อสุขภาพ ปลอดภัยด้วยมาตรฐานจากพระเจ้า

You are what you eat สำนวนของฝรั่งที่กำลังบอกกับเราว่า “คุณกินอะไรเข้าไป คุณก็เป็นอย่างนั้นนั่นแหละ” เพราะอาหารที่เรากินเข้าไปในแต่ละวันไม่ได้เป็นเพียงแค่การตอบสนองต่อความหิวเท่านั้น การกินของมนุษย์ยังไปประกอบไปด้วยเหตุผลและเรื่องราวต่างๆ มากมาย

ด้วยเหตุนี้อาหารจึงเป็นอะไรที่มากกว่าอาหาร อาหารเป็นตัวบ่องบอกวัฒนธรรม บอกถึงสภาพภูมิอากาศ บอกถึงวิถีชีวิต บอกถึงความใส่ใจในสุขภาพและการดูแลตัวเอง

อาหารจึงถูกแบ่งออกได้หลากหลาย ทั้งแบ่งตามวัฒนธรรม แบ่งตามยุคสมัย แบ่งตามวัตถุดิบ หรือแม้กระทั่งแบ่งตามความปลอดภัย อย่างเช่นกระแสอาหารคลีน

แต่ไม่ว่าจะแบ่งด้วยเหตุผลอะไรและอาหารนั้นจะเป็นอาหารประเภทไหน อาหารนั้นก็สามารถเป็นอาหารฮาลาลได้แทบทั้งสิ้น ของเพียงไม่มีสิ่งต้องห้ามและมีวิธีการตามมาตรฐานของพระผู้เป็นเจ้า นั่นจึงทำให้อาหารฮาลาลเป็นอาหารที่มีความหลากหลาย ทั้งเรื่องของเมนูและวัตถุดิบ แต่สิ่งที่อาหารฮาลาลมีเหมือนกันนั้นคือมาตรฐานจากพระผู้เป็นเจ้าที่ประทานลงมาเพื่อความปลอดภัยและส่งผลดีต่อชีวิต

ซึ่งอัลลอฮฺได้ตรัสไว้ในคัมภีร์อัลกุรอาน ความว่า

และพวกเจ้าจงบริโภคสิ่งอนุมัติที่ดี จากสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้เป็นปัจจัยชีพแก่พวกเจ้า และพึงยำเกรงอัลลอฮ์ผู้ซึ่งพวกเจ้าศรัทธาต่อพระองค์เถิด (อัลมาอิดะฮฺ : 88) 

มาตรฐานอาหารฮาลาล นั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่การประกอบอาหารเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงแหล่งที่มาของอาหาร การขนส่ง จนกระทั่งถึงมือผู้บริโภค โดยเน้นหลักไปที่ความสะอาด ความรอบคอบและความเอาใจใส่เพื่อให้ปราศจากสิ่งเจือปน รวมถึงการคัดเลือกวัตถุดิบที่มีประโยชน์ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย ด้วยเหตุนี้จึงทำให้อาหารฮาลาลได้ชื่อว่าเป็นอาหารที่เป็นมิตรกับคนที่รักสุขภาพเช่นกัน

สิ่งที่ยืนยันว่าอาหารที่ผ่านขั้นตอนและวิธีการแบบฮาลาลนั้นดีต่อสุขภาพของผู้บริโภคนั่นก็คือ ข้อปฏิบัติ หรือคำสั่งใช้ที่อยู่ในบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม ซึ่งหากพิจารณาดูแล้วจะเห็นว่าสิ่งที่พระผู้เป็นจ้าสั่งห้ามหรือสนับสนุนให้หลีกเลี่ยงนั้นล้วนแล้วแต่ส่งผลดีต่อสุขภาพทั้งสิ้น

และนี่คือส่วนหนึ่งมาตรฐานของอาหารฮาลาลที่เราอยากให้คุณเข้าใจ

ความสะอาดเป็นสำคัญ

ไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์หรือผักผลไม้ ก่อนที่จะนำมาประกอบอาหารทุกครั้งต้องทำการล้างน้ำก่อนทั้งสิ้น โดยน้ำที่ล้างต้องเป็นน้ำสะอาด ทำการล้างในภาชนะที่น้ำสามารถไหลผ่านได้ เช่น กระชอนหรือตะแกรง ล้างอย่างน้อย 3 ครั้งจนกว่าจะมั่นใจว่าสิ่งสกปรกได้หมดไป ซึ่งวิธีการล้างแบบนี้วิทยาศาสตร์ยืนยันว่าสามารถชำระล้างสารเคมีตกค้างในผักผลไม้ได้ถึง 92%

ต้องไม่มีส่วนผสมของเลือดสัตว์

เลือดเป็นแหล่งรวบรวมของเชื้อแบคทีเรีย เคยสังเกตไหมว่าทำไมเวลาเราเจ็บป่วยหรือต้องการวิเคราะห์หาโรคใดโรคหนึ่ง คุณหมอถึงต้องทำการตรวจหาจากเลือดของเรา เพราะเลือดเป็นที่อยู่ของเชื้อแบคทีเรีย เลือดสัตว์ก็เช่นกันที่เป็นแหล่งรวมของเชื้อโรคต่างๆ ทั้งแบคทีเรีย พยาธิ เชื้อรา และสารพิษที่เป็นอันตรายอื่นๆ ด้วยเหตุนี้อาหารฮาลาลที่ไม่มีส่วนผสมของเลือดจึงปลอดภัยและดีต่อสุขภาพ

ต้องไม่มีส่วนผสมแอลกอฮอล์

แอลกอฮอล์นั้นทำลายสุขภาพ เป็นสาเหตุหลักในการเสียชีวิตทั้งในระยะสั้นและระยะยาว การดื่มแอลกอฮอล์ก่อให้เกิดอาการมึนเมาและทำลายอวัยวะสำคัญต่างๆ ในร่างกายโดยเฉพาะตับและสมอง มีงานวิจัยระบุว่าการดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำจะส่งผลให้เซลล์สมองเสื่อมลงเร็วขึ้น 40%

ถึงแม้จะเคยมีงานวิจัยระบุว่า การดื่มแอลกอฮอล์วันละเล็กน้อยช่วยป้องกันโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมอง แต่ผลวิจัยล่าสุดซึ่งทำการศึกษาใน 195 ประเทศทั่วโลก ยืนยันว่าปริมาณการดื่มแอลกอฮอล์ในระดับที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพนั้นไม่มีอยู่จริง ดื่มแค่เพียงเล็กน้อยก็ส่งผลเสียต่อร่างกายเช่นเดียวกัน

ต้องไม่ใช่เนื้อสัตว์ที่ตายโดยธรรมชาติ

สัตว์ที่มุสลิมจะรับประทานได้ต้องผ่านกระบวนการเชือดพร้อมกับกล่าวนามของพระเจ้า และต้องเชือดโดยไม่ให้สัตว์ทรมาน ซึ่งหากเป็นสัตว์ที่ตายเองโดยไม่มีสาเหตุแม้จะเป็นสัตว์ที่มุสลิมโบริโภคได้ก็ถือว่าไม่ฮาลาลและไม่สามารถรับประทานได้ เพราะเราไม่รู้ได้เลยว่าสัตว์ตัวนั้นเสียชีวิตเพราะอะไร บางทีอาจเกิดจากโรคระบาดก็เป็นได้ มาตรฐานฮาลาลของพระผู้เป็นจึงให้ความสำคัญและเลือกที่จะไม่บริโภคสัตว์ประเภทนี้ เผื่อประโยชน์ต่อร่างกายและสุขที่ดีของมนุษย์

 

ด้วยเหตุและผลต่างๆ ที่กล่าวมา จึงทำให้ยากที่จะปฏิเสธว่า อาหารฮาลาล ไม่ได้เป็นแค่เพียงคำสั่งใช้ของพระเจ้าเท่านั้น แต่ยังเป็นความห่วงใยที่ส่งผ่าน “การกิน” ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการดำรงชีวิตของมนุษย์อีกด้วย

อ่านเรื่องนี้แล้วคิดอย่างไร ?

About author View all posts

Nada Khongthon