fbpx

1 ปี Bicara Patani – เรียกร้องเปิดพื้นที่การเมืองให้ประชาชน

เวที 1 ปี Bicara Patani เวทีเสวนาประชาชนปาตานี มุ่งสร้างบรรยากาศสันติภาพ เรียกร้องเปิดพื้นที่ทางการเมืองและพื้นที่ปลอดภัย ให้ประชาชนกำหนดชะตากรรมตัวเอง

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2557 ที่มัสยิดกลางปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี สำนักปาตานีรายาเพื่อสันติภาพและการพัฒนา (LEMPAR) ร่วมกับ มูลนิธิศักยภาพชุมชน และเครือข่ายภาคประชาสังคมชายแดนใต้เพื่อสันติภาพ จัดงานครบรอบ 1 ปี Bicara Patani – ตอบโจทย์พื้นที่ทางการเมืองปาตานีหรือไม่? โดยมีประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมจำนวนมาก

1 ปี Bicara Patani เวทีเสวนาประชาชนปาตานี
นายตูแวดานียา ตูแวแมแง ผู้อำนวยการสำนักปาตานีรายาเพื่อสันติภาพและการพัฒนา กล่าวว่า ที่ผ่านมามีการจัดเวที Bicara Patani ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และต่างประเทศจำนวน 62 เวที พบว่าประชาชนมีการตื่นตัวทางการเมืองตลอดเวลา ขึ้นอยู่กับว่าที่ใดมีพื้นที่การเมืองและมีความปลอดภัยขนาดไหน หากมีสูงกิจกรรมทางการเมืองในพื้นที่นั้นก็สูงไปด้วย แต่ถ้ามีน้อย กิจกรรมทางการเมืองน้อยลง

สร้างบรรยากาศสันติภาพที่ประชาชนต้องการ
นายตูแวดานียา กล่าวอีกว่า วัตถุประสงค์หลักของ Bicara Patani คือเพื่อให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นทางการเมืองเชิงวิพากษ์ เพื่อสร้างสมดุลในกระบวนการสันติภาพ โดยเฉพาะต่อกระบวนการสันติภาพระหว่างตัวแทนรัฐไทยกับขบวนการบีอาร์เอ็นที่มีคำถามมากมายจากประชาชนในพื้นที่ ดังนั้นจึงมีความชอบธรรมที่จะให้ประชาชนในพื้นที่เปิดพื้นที่ทางการเมือง ในลักษณะเวทีเสวนาสาธารณะโดยมีบรรยากาศสันติภาพในมิติของประชาชนกันเอง ในฐานะเจ้าของชะตากรรมอย่างแท้จริง และที่สำคัญคือเพื่อรับฟังความเห็นของประชาชนต่อเวที Bcara Patani ในอนาคต เพื่อให้ตอบโจทย์สันติภาพและสันติสุขที่แท้จริง

นายอนุกูล อาแวปูเตะ ประธานมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมประจำจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า จากประสบการณ์ของตัวเองในการทำคดีความมั่นคงในพื้นที่และการลงพื้นที่พบปะประชาชน พบว่า สิ่งสำคัญสำหรับคนในพื้นที่คือ สิทธิและเสรีภาพ ดังนั้น หากการเปิดพื้นทีพูดคุยโดยไม่มีแรงกดดันทางอำนาจและสังคม หรือปิดโอกาส ก็แสดงไม่มีสันติภาพหรือสันติสุขเช่นเดียวกัน

“10 ปีที่ผ่านมา สังคมไทยและสังคมโลกเข้าใจปัญหาในพื้นที่มากขึ้น ซึ่งเป็นปัญหาที่ลึกกว่าปัญหาทางการเมืองไทย ดังนั้น หากไม่เปิดพื้นที่ทางการเมือง ก็เท่ากับปล่อยให้เป็นพื้นที่ของความรุนแรงต่อไป แต่หากเปิดพื้นที่ทางการเมือง โดยธรรมชาติแล้วความรุนแรงก็จะลดลง”นายอนุกูล กล่าว

ให้ประชาชนกำหนดชะตากรรมตัวเอง
นายมูฮำหมัดอาลาดี เด่งนิ ที่ปรึกษา Nusantara กล่าวในการเสวนาหัวข้อ “ทำไม Bicara Patani ต้องมี?” ว่า เวที Bicara Patani ทำให้ประชาชนในพื้นที่รับรู้สถานการณ์ปัจจุบัน การเมือง สถานการณ์ในพื้นที่ เพราะพื้นที่ใดที่ประชาชนมีความตื่นตัวทางการเมืองสูง พื้นที่นั้นมีความเจริญ เช่น กรณีประเทศสก็อตแลนด์หรือไอร์แลนด์เหนือที่ประชาชนมีความตื่นตัวทางการเมืองที่สูง ประชาชนรู้ว่าอะไรควรทำ รู้สิทธิของตัวเอง แต่ในพื้นที่ของเรา บางคนรู้สิทธิของตัวเอง บางคนไม่รู้ ดังนั้นในอนาคตต้องทำเวทีBicaraPataniให้เยอะขึ้น เพราะสำคัญสำหรับประชาชนในการกำหนดชะตากรรมของตัวเองในอนาคต

ถามประชาชนอีกครั้งว่าต้องการอะไร
นายฮากิม พงติกอ รองประธานสหพันธ์นิสิตนักศึกษา นักเรียนและเยาวชนปาตานี หรือ PerMas เปิดเผยว่า เมื่อ 5 ปีที่ผ่านมานักศึกษาในพื้นที่คิดว่าไม่สามารถเรียนหนังสือได้อย่างเดียว ต้องขับเคลื่อนกระบวนการสันติภาพในพื้นที่ด้วย ต่อมานักศึกษาจึงลงพื้นที่ เพื่อเปิดพื้นที่ถามประชาชนในพื้นที่ว่าต้องการอะไร แต่ช่วงแรกๆประชาชนส่วนใหญ่ไม่กล้าพูดคุยกับนักศึกษา

นายฮากิม เปิดเผยอีกว่า จนกระทั้งปี 2556 นายฮัสซัน ตอยิบ แกนนำขบวนการ BRN ออกมาจับมือกับรัฐบาลเพื่อพูดคุยสันติภาพ นักศึกษาจึงได้จัดเวทีBicara Patani ขึ้นเพื่อเปิดพื้นที่ถามประชาชนว่าต้องการอะไร เพราะเราไม่ต้องการเพียงแค่ให้ทั้ง 2 ฝ่าย คือรัฐกับขบวนการมากำหนดชะตากรรมของประชนในพื้นที่

อาจารย์ฮาร่า ชินทาโร อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กล่าวว่า เวที Bicara Patani เป็นเวทีที่ใช้ภาษามลายูเพื่อสะท้อนความต้องการของประชาชนพื้นที่อย่างถูกต้อง ซึ่งกระบวนการสันติภาพไม่สามารถข้ามหัวประชาชนในพื้นที่ได้ กระบวนการสันติภาพที่แท้จริงต้องมาจากประชาชน

แถลงการณ์เนื่องในวันสันติภาพโลก
ต่อมาเวลา 17.00 น.วันเดียวกัน นายตูแวดานียา ตูแวแมแง ผู้อำนวยการสำนักปาตานีรายาเพื่อสันติภาพและการพัฒนา พร้อมด้วยตัวแทนเครือข่ายภาคประชาสังคมชายแดนใต้เพื่อสันติภาพ รวม 13 คน ได้ร่วมกันอ่านแถลงการณ์ เนื่องในวันสันติภาพโลก

แถลงการณ์ระบุว่า สันติภาพ คือคำสากลที่เป็นที่รับรู้และยอมรับกันทั่วโลก เพราะสังคมโลกโดยรวมต่างได้รับบทเรียนอันโหดร้ายและโศกเศร้าจากภาวะที่ไร้ซึ่งสันติภาพ นั่นคือภาวการณ์ของสงคราม จะเป็นสงครามในระบบหรือนอกระบบ สงครามสมมาตรหรือสงครามอสมมาตร สงครามก่อการร้ายหรือสงครามจรยุทธ์ สงครามประชาชน ล้วนแต่มาจากความขัดแย้งในเชิงอุดมการณ์ทางการเมืองทั้งสิ้น เฉกเช่นเดียวกับพื้นที่ชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยหรือปาตานี
ตามมาตรฐานสากลของเจตนารมณ์การจัดตั้งองค์การสหประชาชาติ ภารกิจสำคัญข้อหนึ่งก็เพื่อรักษาและสรรค์สร้างสันติภาพของทุกชนชาติทั่วโลก สอดคล้องตามหลักประชาธิปไตยสากล ซึ่งเคารพในการตัดสินใจของประชาชนในฐานะเจ้าของชะตากรรมอย่างแท้จริง

สันติภาพแยกขาดจากเจตจำนงเจ้าของชะตากรรมไม่ได้

เนื่องด้วยวันนี้เป็นวันสันติภาพโลก ทางสำนักปาตานีรายาเพื่อสันติภาพและการพัฒนา ร่วมกับ มูลนิธิศักยภาพชุมชน และเครือข่ายภาคประชาสังคมชายแดนใต้เพื่อสันติภาพ จึงขอถือโอกาสนี้แสดงจุดยืนเพื่อสันติภาพสู่สันติสุขปาตานีอย่างแท้จริงและยั่งยืน ดังนี้

“ในกระบวนการสร้างสันติภาพและสันติสุขอย่างแท้จริงและยังยืนทุกรูปแบบนั้น จำเป็นจะต้องมีพื้นที่ทางการเมืองและพื้นที่ปลอดภัยสำหรับประชาชนตามมาตรฐานกฎหมายสากลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงจะถือได้ว่าสันติภาพหรือสันติสุขที่เกิดขึ้นนั้น ไม่ได้เกิดขึ้นด้วยการแยกขาดออกจากเจตจำนงของประชาชนในฐานะเจ้าของชะตากรรมและมีความชอบธรรมอย่างแท้จริง”

ที่มา : ประชาไท

อ่านเรื่องนี้แล้วคิดอย่างไร ?

About author View all posts Author website

Halal Life

Halal Life สื่อออนไลน์ที่นำเสนอแนวคิด และองค์ความรู้ที่ฮาลาล ผ่านเรื่องราว ผ่านมุมมอง และผ่านประสบการณ์ของหลากหลายผู้คน เพื่อเชื่อมโยงผู้คนที่ใช้ชีวิตในแบบฮาลาลเข้าไว้ด้วยกัน