fbpx

Tag - มนุษย์มาจากดิน

นักวิทยาศาสตร์ยอมรับแล้วว่ามนุษย์อาจจะมาจากดิน

นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยคอแนล สหรัฐอเมริกา ได้เปิดเผยงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ล่าสุดที่แสดงให้เห็นข้อมูลใหม่ว่าทุกชีวิตบนโลกล้วนมาจากดิน ซึ่งสอดคล้องกับสิ่งที่ คัมภีร์เก่าแก่อย่างกุรอาน และไบเบิ้ล หรือแม้แต่ตำนานเทพเจ้ากรีก...