fbpx

Okoso-Zukin ฮิญาบฤดูหนาวของหญิงชาวญี่ปุ่นในอดีต

Okoso-Zukin (御高祖頭巾) เป็นวัฒนธรรมการแต่งกายของสตรีชาวญี่ปุ่นในสมัยก่อน มีลักษณะเป็นผ้าคลุมศีรษะที่ใช้สำหรับเวลาออกนอกบ้าน ซึ่งดูคล้ายกับการคลุมฮิญาบของผู้หญิงมุสลิม

Okoso-Zukin ทำจากผ้าไหม เป็นที่นิยมครั้งแรกในยุคสมัย Kyoho (1716-1736) โดยผู้หญิงวัยรุ่นมักจะสวมใส่สีม่วง สีม่วงอ่อน และสีแดง ส่วนหญิงวัยกลางคนจะสวมใส่สีเทาหรือสีตะกั่ว

และนี่คือภาพส่วนหนึ่งของหญิงชาวญี่ปุ่นที่สวมใส่ Okoso-Zukin ที่ดูคล้ายกับการคลุมฮิญาบของผู้หญิงมุสลิม

 

ผู้หญิงญี่ปุ่นใส่ Okoso-zukin ภาพโดย Kazumasa Ogawa, 1895

 

1885-95 : แม่บ้านชาวญี่ปุ่นสวม Okoso-zukin ภาพโดย Okinawa Soba, Flickr.

 

ทศวรรษที่ 1890 : หญิงสาวชาวญี่ปุ่นสวม Okoso-zukin ด้วยรอยยิ้ม ภาพโดย Tamamura Kōzaburō

 

ทศวรรษที่ 1870 : คุณแม่ชาวญี่ปุ่นสวม Okoso-zukin ภาพโดย Kusakabe Kimbei

 

1860-1900 : หญิงชาวญี่ปุ่นสวม Okoso-zukin พร้อมกับถือร่มแบบดั้งเดิม ภาพโดย Kusakabe Kimbei

 

ทศวรรษที่ 1890 : สตรีชาวญี่ปุ่นสองคนสวม Okoso-zukin ภาพถ่ายหายากโดย  meijishowa.com

แปลและเรียบเรียงโดย : กองบรรณาธิการ
ที่มา : The “Okoso-Zukin”: Japanese Hijab for Winter

อ่านเรื่องนี้แล้วคิดอย่างไร ?

About author View all posts Author website

Halal Life

Halal Life สื่อออนไลน์ที่นำเสนอแนวคิด และองค์ความรู้ที่ฮาลาล ผ่านเรื่องราว ผ่านมุมมอง และผ่านประสบการณ์ของหลากหลายผู้คน เพื่อเชื่อมโยงผู้คนที่ใช้ชีวิตในแบบฮาลาลเข้าไว้ด้วยกัน